Concept Welstandsnota 2018

Het concept van de nieuwe welstandsnota Almere 2018, waarin opgenomen een Regeling Kleurbehoud Regenboogbuurt. 06c_BL_Concept_Welstandsnota_WELSTANDSNOTA

Van dinsdag 2 januari tot en met dinsdag 13 februari kon een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op de concept welstandsnota indienen. Voor meer informatie zie https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/welstand/

Er zijn meer dan 25 zienswijzen ingediend. Deze worden verwerkt tot een zienswijzennota, en meegenomen in de definitieve welstandsnota.