Concept Welstandsnota 2018

Het concept van de nieuwe welstandsnota Almere 2018. Met jawel op de laatste pagina’s de Regeling kleurbehoud Regenboogbuurt. 06c_BL_Concept_Welstandsnota_WELSTANDSNOTA

Van dinsdag 2 januari tot en met dinsdag 13 februari kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op de concept welstandsnota indienen. Voor meer informatie zie https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/welstand/

Het zal u niet verbazen dat wij een zienswijze gaan indienen. Maar wij horen ook graag hoe u over de regeling denkt!