Bewonersavond Vele Kleuren Groen voor fase 1

Op 12 juli 2018 vond de eerste informatieavond plaats, georganiseerd door buurtbewoners voor buurtbewoners, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd. De uitnodiging hiervoor is in de straten die horen bij fase 1 van het groot onderhoud door een aantal bewoners uit die fase huis aan huis verspreid en geplaatst in de facebookgroep https://www.facebook.com/StichtingRegenboogbuurt

Het programma, met de naam Vele Kleuren Groen, was een aanvulling op de inloopavonden van de gemeente. De avond, met als hoofdgast René van der Velde, samen met Alle Hosper indertijd landschapsarchitect van de Regenboogbuurt, werd door ruim 50 mensen bezocht en leverde voor iedereen veel informatie op. Reden genoeg om deze pilot een vervolg te geven.

Dankzij Huyskweker Almere kregen alle aanwezigen (in ruil voor een tegel) een mooi plantje mee naar huis.

Klik hier voor de flyer.

Tentoonstelling Stichting Regenboogbuurt Almere en Museum Het Schip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Het Schip organiseert vanaf de zomer 2019 samen met Stichting Regenboogbuurt Almere een tentoonstelling over de Duitse architect/stedenbouwkundige Bruno Taut.

Bruno Taut (1880 – 1938) was een van de belangrijkste architecten van het modernisme en is bekend vanwege zijn expressionistische en kleurrijke gebouwen. Doordrongen van utopische idealen zocht hij naar oplossingen voor arbeiderswoningen, en de stedelijke ontwikkelingen. In zijn tijd als bouwmeester van Maagdenburg voorzag hij grauwe gebouwen van felle kleuren. In Berlijn zijn enkele wijken (Siedlungen) naar zijn ontwerp tot stand gekomen waarvan de bekendste de Hufeisensiedlung is. Taut onderhield veel contact met Nederlandse architecten en is meerdere malen gepubliceerd in Wendingen, hét tijdschrift van de Amsterdamse School. Ook na zijn dood bleef de bewondering voor Taut groot, in Duitsland en Nederland zijn meerdere woonwijken gebouwd in navolging van de ideeën van Taut. De Regenboogbuurt in Almere is daar het grootste voorbeeld van, voltooid in 1998. Vooral het oostelijke deel van deze wijk is met felle kleuren gebaseerd op Tauts wijken Britz en Onkel Toms Hütte in Berlijn.

De tentoonstelling is te zien in Museum Het Schip en komt tot stand in samenwerking met Stichting Regenboogbuurt Almere. In de tentoonstelling zal de focus liggen op het leven en werk van Bruno Taut met een speciale interesse in de manier waarop zijn ideeën later zijn overgenomen door andere architecten en stedenbouwers, zoals in de Regenboogbuurt. Naast de tentoonstelling zal een educatieprogramma worden samengesteld met onder anderen een bustocht naar de Regenboogbuurt en lezingen van architecten en architectuurwetenschappers. Ook voor kinderen zullen er op maat gemaakte Taut-workshops en -rondleidingen te volgen zijn tijdens de duur van de tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling past in de nieuwe koers die Museum Het Schip is ingeslagen. Door de internationale tijdgenoten van de Amsterdamse School te tonen in wisseltentoonstellingen plaatst het museum de Amsterdamse School in een bredere, internationale context. In 2018 gebeurt dat met de tentoonstelling over Gaudí. In de zomer van 2019 is Bruno Taut aan de beurt.

bron: https://www.hetschip.nl/tijdelijke-exposities-bruno-taut

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Comité van Aanbeveling hebben onder andere zitting:

  • Bas Eenhoorn, oud-voorzitter van Stichting Kleur Buiten en burgemeester van Amstelveen
  • Floor van Dusseldorp, beeldend kunstenaar en kleuradviseur, ontwerper van het kleurenplan Regenboogbuurt
  • Pi de Bruijn, architect en voorzitter van Stichting KleurenVisie
  • Jan de Vletter, oud-directeur van Woningbouwcorporatie De Alliantie en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Regenboogbuurt
  • Jeroen Geurst, architect in o.a. Regenboogbuurt en kleurenwijk VoltaGalvani in Eindhoven
  • Hans Laumanns, initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Regenboogbuurt en projectleider namens de gemeente Almere
  • Tjeerd Herrema, oud-wethouder van Amsterdam en Almere en initiatiefnemer van de Honderd van Herrema (waardevol na-oorlogs erfgoed in Amsterdam)
  • Sjoerd Soeters, architect in o.a. Regenboogbuurt en Zaanstad
  • Winfried Brenne, architect en Taut-kenner in Berlijn, auteur van boeken en artikelen over Taut en restaurator van werk van Taut
  • Petra Brouwer, architectuurhistorica aan de Universiteit van Amsterdam

Stichting Regenboogbuurt is blij met coalitie akkoord Almere

Het coalitie akkoord zet het imago van de stad, citymarketing, erfgoed, divers cultuuraanbod en bewonersparticipatie op de politieke agenda. Al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden in de Regenboogbuurt.

De Regenboogbuurt speelt als Icoon van Almere een grote rol bij het imago van de stad als architectuurstad. De buurt is van groot belang als jong cultureel erfgoed van Almere. Dit is door de gemeenteraad in 2016 dan ook als uitgangspunt genomen voor de raadsbreed aangenomen motie Laat De Regenboogbuurt Niet Van Kleur Verschieten.

Maar liefst 12 partijen van buiten Almere hebben de gemeente Almere kort geleden nogmaals laten weten dat de Regenboogbuurt een optimale bescherming verdient. Dit zijn stuk voor stuk gezaghebbende partijen, die actief de citymarketing van Almere in binnen- en buitenland ondersteunen, waaronder een aantal architecten zoals Sjoerd Soeters, Liesbeth van der Pol en Marc Visser. Hun visie wordt onder andere ondersteund door zienswijzen van oud-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Rijksplanologische dienst prof. dr. mr. Jenno Witsen, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, en door woningbouwcorporaties. Daarmee sluiten ze aan bij de wens van een ruime meerderheid van particuliere huiseigenaren in de buurt.

Bewonersparticipatie op gebied van cultuur is in de Regenboogbuurt breed mogelijk. Stichting Regenboogbuurt biedt actieve bewoners de gelegenheid om in en voor hun buurt van alles te doen.

Zo wordt de originele maquette die in 1994 op de BouwRAI te zien was door een team van vrijwilligers gerestaureerd in samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere. Er is ook ruimte voor andere soorten creativiteit; fotograferen als hobby in deze fotogenieke buurt bijvoorbeeld werd belicht door de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. De Regenboogbuurt haakt in samenwerking met de afdeling Archeologie en Monumenten van de gemeente Almere aan bij de landelijke Open Monumentendagen met o.a. rondwandelingen onder leiding van lokale gidsen en kinderactiviteiten. Bewoners organiseren eigen informatieavonden voor bewoners, aanvullend op die van de gemeente, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd.
Met enige regelmaat worden nieuwe initiatieven opgestart. Heeft u zelf een idee dat u samen met ons wilt vormgeven? Laat het ons weten!

Gezocht: Ambassadeurs voor de Regenboogbuurt

Woon je in de Regenboogbuurt, ben je enthousiast over je buurt en wil je je enthousiasme graag delen? Dan zoeken wij jou! Als Ambassadeur maak je kennis met nieuwe bewoners in je eigen straat of project.          

Je mag hen namens Stichting Regenboogbuurt een welkomsttasje met waardebonnen en leuke gadgets overhandigen. En natuurlijk: veel informatie over de Regenboogbuurt! Nieuwe bewoners kunnen zich via email bij ons aanmelden om het tasje op te halen of thuis te ontvangen. Een mooie gelegenheid om hen iets te vertellen over deze buurt (wat is waar?), de geschiedenis en over het unieke karakter ervan.        

Wil je hier zelf eerst meer over weten, of meteen als Ambassadeur aan de slag? Of wil je iets bijdragen aan het welkomsttasjes, als bewoner of ondernemer? Neem dan gerust contact met ons op via info@regenboogbuurt.nl. Of kom persoonlijk even langs tijdens onze inloopavond, elke derde dinsdagavond van de maand; tijd en plaats vind je in de agenda. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Diana van Diepen, secretaris

Originele maquette Regenboogbuurt wordt gerestaureerd

Jan Frans de Hartog, voormalig hoofd van de afdeling Stedenbouwkundig Ontwerp van de gemeente Almere, stuurde ons in oktober 2015 onderstaande foto, waarop toenmalig minister Margreet de Boer en burgemeester Ralf Pans in het stadhuis van Almere de grote maquette van de Regenboogbuurt bekijken. Op de andere foto is dezelfde maquette op de BouwRAI 1994 in Amsterdam te zien.

Hij schreef ons: ‘Deze maquette heeft een bijzondere rol gespeeld bij de kleurontwikkeling van de buurt. Van elk gebouw werd een gedetailleerd model in kleur gemaakt. Aan de hand van discussies tussen kleuradviseurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten vond de afstemming van de kleuren plaats. Het is een illustratie hoe zorgvuldig deze buurt is ontwikkeld. Nergens in Nederland is zoveel aandacht aan de kleurstelling van een woonbuurt besteed.’

In samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere wordt de originele maquette van de Regenboogbuurt door vrijwilligers gerestaureerd. De oorspronkelijke maker en de huidige conservator zijn als adviseurs bij de restauratie betrokken. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook toen gebruikt zijn, wordt de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Waar complete huizenblokken verloren zijn gegaan kunnen in overleg nieuwe technieken worden toegepast (3D printen?). De boompjes in alle maten en verschillende kleuren worden weer in ere hersteld en waar nodig bijgeplant. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Museum Het Schip Amsterdam en Erfgoedhuis Almere hebben belangstelling om delen ervan tentoon te stellen. Het geheel past alleen in een grote ruimte, bijvoorbeeld het Stadhuis, KAF of BataviaLand. Heeft u interesse om aan de restauratie van de maquette mee te werken? Laat het ons weten!

 

Kersenbloesem Regenboogbuurt landelijk in het nieuws

 

 

 

 

De twee lange lanen met samen maar liefst ruim 800 (!) bleekroze sierkersenbomen in de Regenboogbuurt (Terracottastraat/Sepiastraat en Siennastraat/Zwavelgeelstraat) konden ook dit jaar weer op een grote belangstelling rekenen. Bruidsparen, paarden, honden, oldtimers en vooral heel veel families met kinderen kwamen zichzelf en elkaar onder de bloemenpracht op de foto zetten. Dankzij de Bloesem Alerts kon iedereen op tijd zijn voor de mooiste foto’s.

Het programma ‘Goedemorgen Nederland’ besteedde er zelfs op landelijke tv aandacht aan!
Klik hier voor de filmopname.

De bloesemperiode is, afhankelijk van de natuur, ca. 4 weken lang in de maanden maart/april. Bloesem Alerts staan elk voorjaar op deze website, de facebookgroep
https://www.facebook.com/StichtingRegenboogbuurt

en op www.facebook.com/kersenbloesemfeestalmere

 

Landelijke Opschoondag in de Regenboogbuurt

Zaterdag 24 maart was een heerlijke opruimdag! Er waren een aantal enthousiaste kinderen die in de strijd om de hoofdprijs een mooie buit verzameld hadden. Uiteindelijk ging Kiara er met de winst vandoor. Zij kreeg een uniek handgemaakt Regenboogvarkentje van het Creatief Huiskamercafé. Dankzij supermarkt Deen hadden we een mooie plek om de handschoenen en grijpers uit te stallen en kregen alle vrijwilligers iets lekkers te drinken en te eten. Naast het vullen van de vuilniszakken hebben we materiaal uit kunnen delen aan mensen die graag in hun eigen straat of tijdens het wandelen met de hond hun steentje bij willen dragen.

 

Eerste welkomsttasjes uitgereikt

Woont u pas sinds kort in de Regenboogbuurt? Dan heet Stichting Regenboogbuurt u van harte welkom!  

Dankzij onze samenwerking met een aantal partijen kunnen we u een welkomsttasje met waardebonnen en leuke gadgets aanbieden. En natuurlijk: veel informatie over de Regenboogbuurt! De eerste tasjes zijn uitgereikt tijdens onze maandelijkse inloopavond.

Wilt u, als bewoner of ondernemer in de Regenboogbuurt, iets bijdragen aan het vullen of uitreiken van de welkomsttasjes aan uw nieuwe buurtgenoten? Laat het ons weten!

Woont u sinds kort in de Regenboogbuurt en wilt u zo’n tasje ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw naam en adresgegevens naar info@regenboogbuurt.nl. Dan kunt u het tasje ophalen of bij u thuis in ontvangst nemen. Een mooie gelegenheid om kennis te maken!

 

 

NL Doet 2018: Rondje Regenboogbuurt is een feit


De Rode Donders van architect Liesbeth van der Pol zijn de bekendste gebouwen van de Regenboogbuurt, misschien wel van Almere. Maar daarachter ligt nog veel meer moois. De Regenboogbuurt is gemaakt op basis van een kleurenplan. Kleurgebruik is essentieel deel van de architectuur en tot in detail geregisseerd. Dat is nergens ter wereld op deze schaal gedaan!
Er zijn prachtige straten en fraaie hofjes, waar de bebouwing en beplanting qua kleur tot in detail op elkaar zijn afgestemd. Vele bekende architecten zoals Sjoerd Soeters, Aldo van Eyck, Liesbeth van der Pol en Jeroen Geurst hebben er een bijdrage aan geleverd. Tijdens een wandeling ervaart u het best wat kleur met u doet, zelfs als het weer misschien wat minder mooi is.

Stichting Regenboogbuurt heeft daarom het initiatief genomen om bordjes te ontwikkelen met pijlen voor wandelroutes door de Regenboogbuurt en met QR codes voor toegang tot achtergrondinformatie over de Regenboogbuurt. Het Rondje Regenboogbuurt!

We zijn bij de uitvoering ondersteund door het Oranjefonds (NL Doet) en de Rabobank Almere (Clubkasactie) en werkten samen met De Almeerdaagse (onze nieuwe routebordjes sloten aan op hun bestaande routebordjes) en Weethoejeleeft in Almere (zij maakten de nieuwe bordjes gereed voor montage). Tijdens NL Doet op 10 maart 2018 hebben een aantal vrijwilligers deze bordjes in de buurt geplaatst.

Resultaat is een heel rondje van 5 km, en vier opties voor een half rondje van 2,5 km: oost vanaf de bushalte Regenboogbuurt Noord of west vanaf de bushalte Regenboogbuurt Zuid, of noord of zuid van en naar het Gerrit Schulte (fiets)pad.

Via 20 bordjes met QR codes langs de routes kun je achtergrondinformatie ophalen over de geschiedenis, bebouwing, beplanting en kunst in de Regenboogbuurt. Het enige dat je nodig hebt is een smartphone met QR scanner.

Alle bordjes blijven gewoon hangen. Je kunt deze routes dus het hele jaar door op eigen gelegenheid wandelen. De paden zijn over de hele route verhard, dus geschikt voor iedereen!

Je kunt de wandelroute Rondje Regenboogbuurt downloaden.

Je kunt de wandelroute ook bij Stichting Regenboogbuurt als flyer aanschaffen. Op de flyer staan behalve de route ook de locaties van de 20 QR code bordjes aangegeven. Met jouw bijdrage help je Stichting Regenboogbuurt om het Rondje Regenboogbuurt in stand te houden.