Van het bestuur

Stichting Regenboogbuurt bestaat alweer twee jaar. Onze ambities blijven hoog en behalve bestaande activiteiten staan er ook voor dit jaar weer nieuwe activiteiten gepland.

Het is dan ook fijn om te merken hoe snel het aantal samenwerkingspartners in de afgelopen twee jaar is gegroeid. Wij willen op deze plaats graag hartelijk bedanken: Erfgoedhuis Almere, BataviaLand Lelystad, Museum Het Schip Amsterdam, VINDplaats Zenit, Wijkteam Almere Buiten Midden, Buurtpreventie Regenboogbuurt, Repair Café Regenboogbuurt, Deen Regenboogbuurt, Kapsalon Your Choice, Creatief Huiskamercafé Regenboogbuurt, Tandartspraktijk Evenaar, Huyskweker Almere, Stricker Rozen, Weethoejeleeft, Bouwteam Groot Onderhoud Regenboogbuurt, Stichting KleurInCultuur, Scootmobiel Club Almere, Philadelphia Wonen Borneostraat, Volksuniversiteit ’t Gooi, Keim Nederland, Sikkens verven, Hepro kozijnen, RABO bank Almere, KNHM, Oranjefonds, gemeente Almere, de partners die we in deze opsomming vergeten zijn en natuurlijk: alle vrijwilligers bij al onze activiteiten. Heel hartelijk dank allemaal!

Versterking van onze basis is nodig. Heeft u ‘iets’ met kleur en/of architectuur, erfgoed en/of cultuur, en lijkt het u leuk om op bestuurlijk en/of uitvoerend niveau bij te dragen aan behoud, bescherming en promotie van het unieke karakter van de Regenboogbuurt? Dan komen wij graag met u in contact! Het is fijn als u in de Regenboogbuurt woont, maar u bent ook van harte welkom als dat niet zo is. We zien uw mailtje graag tegemoet, of liever nog een persoonlijke kennismaking.

Dat kan heel makkelijk tijdens één van onze maandelijkse inloopavonden; de data vindt u in de agenda.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Regenboogbuurt

Nieuwjaarsbijeenkomst Regenboogbuurt 2019

Op 24 januari 2019 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de Regenboogbuurt plaats in het wijkkantoor. Deze was gezamenlijk georganiseerd door Wijkteam Buiten Midden, Stichting Regenboogbuurt, Buurtpreventie Regenboogbuurt en Repair Café Regenboogbuurt, en was bedoeld voor alle bewoners van de Regenboogbuurt.
Het informele karakter van de bijeenkomst gaf iedereen de kans om de mensen achter deze organisaties én uw buurtgenoten (beter) te leren kennen. De gezamenlijke organisaties boden alle gasten een bescheiden hapje en drankje aan. Het was een gezellige ontmoeting.

Tijdens de avond werden de winnaars bekend gemaakt van de verlichtingswedstrijd Regenboogbuurt in het Licht 2018. In de categorie mooiste (kerst)verlichting heeft gewonnen:

De jury heeft besloten om tijdens de eerste editie van deze wedstrijd een bijzondere prijs uit te reiken aan de bewoner van het huis op het Mintplantsoen 30, waar in de kerstperiode tweemaal per avond een compleet licht-, muziek- én sneeuwspektakel te bewonderen was. Héél bijzonder!

Klik hier voor de filmopname.

Vanaf 6 december 2019 kunnen alle bewoners van de Regenboogbuurt zich weer aanmelden voor Regenboogbuurt in het Licht 2019.

Hartelijk dank als u er was en graag tot gauw!
Namens de gezamenlijke organisaties Regenboogbuurt

 

De Van Rossems bezoeken de Regenboogbuurt

Regenboogbuurt in het Licht 2018 start

Direct na Sinterklaas op 5 december is het startschot gegeven voor de allereerste verlichtingswedstrijd ooit in onze Regenboogbuurt: Regenboogbuurt in het Licht 2018.

Wie heeft de mooiste (kerst)verlichting?
Wie heeft de beste (anti-inbraak)verlichting?

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Buurtpreventie en Stichting Regenboogbuurt samen. Iedereen is welkom om mee te doen. De uiterste aanmelddatum onder vermelding van naam en adres is 6 januari 2019. Meer informatie is door vrijwilligers huis aan huis verspreid en geplaatst in de facebookgroep https://www.facebook.com/StichtingRegenboogbuurt

De winnaars in beide categorieën worden bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari 2019 19.00 – 21.00 in het wijkkantoor.

Klik hier voor de flyer voorkant.
Klik hier voor de flyer achterkant.

Luchtfotoboekje Regenboogbuurt

Er is een mooi fotoboekje op A4 formaat uitgekomen met luchtfotos van de Regenboogbuurt. Dit boekje is tijdens het bewonersplatform Almere Buiten op 6 november gepresenteerd. Buurtgenoot en oud-bestuurslid van Stichting Regenboogbuurt Cor Grootveld nam uit handen van wethouder Hilde van Garderen het eerste exemplaar in ontvangst.
Founding father van de Regenboogbuurt, Hans Laumanns, heeft bijgedragen aan de tot stand koming ervan, en wethouder Maaike Veeningen schreef het voorwoord.

Dankzij een samenwerking met de gemeente kan Stichting Regenboogbuurt dit boekje gratis aan bewoners aanbieden. Wilt u zo’n boekje ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw naam en adresgegevens naar info@regenboogbuurt.nl. Eén per adres, zolang de (grote, maar niet onbeperkte) voorraad strekt.

Rabobank Clubkas Campagne 2018 resultaat

De Rabobank heeft € 50.000 verdeeld onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank hebben bepaald welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Stichting Regenboogbuurt heeft een mooi bedrag gekregen! Hierbij willen we iedereen bedanken die ook op ons gestemd heeft. We gaan dit besteden aan de restauratie van de originele maquette van de Regenboogbuurt uit 1994.
Donders!
De 3 Donders zijn in de loop der tijd van de maquette af geraakt. Dankzij de informatie van de architect van deze bijzondere gebouwen, Liesbeth van der Pol, kan het maqueteam nieuwe Donders bouwen op elke gewenste grootte. Klein beginnen dan maar, schaal 1:200.

Rabobank Clubkas Campagne 2018 start

De Rabobank verdeelt € 50.000 onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.

Ook Stichting Regenboogbuurt doet mee!
Het ontwerp van de Regenboogbuurt is onderdeel geweest van de BouwRAI 1994. De originele maquette die daar is tentoongesteld, en later in het stadhuis van Almere te zien was, wordt door vrijwilligers gerestaureerd. De oorspronkelijke maker en de huidige conservator van BataviaLand Lelystad zijn als adviseurs bij de restauratie betrokken. De maquette wordt gerestaureerd in het Erfgoedhuis Almere. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook toen gebruikt zijn, wordt de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Waar complete huizenblokken verloren zijn gegaan kunnen in overleg nieuwe technieken worden toegepast (3D printen?). De boompjes in alle maten en verschillende kleuren worden weer in ere hersteld en waar nodig bijgeplant. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Hij illustreert hoe zorgvuldig de kleuren van de Regenboogbuurt tot stand zijn gekomen. Doel is om hem weer tentoon te stellen. Museum Het Schip Amsterdam en Erfgoedhuis Almere hebben belangstelling om delen ervan tentoon te stellen. Het geheel past alleen in een grote ruimte. BataviaLand Lelystad, of KAF misschien?

Deze samenwerking tussen Stichting Regenboogbuurt, Erfgoedhuis Almere, BataviaLand Lelystad én enthousiaste vrijwilligers is uw steun zeker waard

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen, en brengen via een stemsite hun stem uit op de verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke organisaties die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank Almere mogen dus stemmen, en u kunt alleen stemmen van dinsdag 2 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018.

Wat kunt u doen om ons te steunen als u zelf geen lid bent van de Rabobank? U kunt in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Almere en vragen of zij op Stichting Regenboogbuurt willen stemmen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stem of steun!

Stichting Regenboogbuurt wil bezoekers- en informatiecentrum

De Stichting Regenboogbuurt in Almere wil een Regenboogbuurt Huis realiseren. Dit moet een bezoekerscentrum worden voor bewoners van Almere en toeristen, maar ook voor architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland die werken met kleur in architectuur en landschapsinrichting.

De stichting wil onder meer een tentoonstellingsruimte inrichten en een plek voor lezingen en workshops realiseren. Doel is het verzamelen en delen van informatie en hierdoor de Regenboogbuurt zichtbaarder maken.
Uiteraard wil de stichting een locatie in de Regenboogbuurt. Die locatie zou sowieso op een mooie zichtlocatie moeten liggen en gelijkvloers zijn, zodat ook mensen met een beperking er makkelijk toegang hebben. Om deze locatie te realiseren is de stichting nog op zoek naar fondsen.

Kleur essentieel
De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Kleur is hier een essentieel deel van het ontwerp en tot in detail geregisseerd. Daardoor is een uniek samenspel ontstaan tussen de kleuren op de huizen en op de beplanting in de openbare ruimte. Dat is op deze schaal nergens ter wereld gedaan.
Het is een wijk die nationaal en internationaal grote aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt, die door deskundigen, waaronder het Cuypersgenootschap, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Stichting Kleur&Visie beschouwd wordt als jong cultureel erfgoed van Almere, en die door de enorme verscheidenheid aan op kleur geselecteerde beplanting als Bewoond Arboretum kan worden bestempeld.

Jong Cultureel erfgoed
Het beoogde Regenboogbuurt Huis draagt volgens de stichting bij aan het verzamelen, beschikbaar stellen en delen van gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt. Daarnaast geeft het bewoners en specialisten een platform om in gesprek te gaan, voorlichting te geven en culturele activiteiten te ontplooien. Hierdoor zal de Regenboogbuurt als jong cultureel erfgoed haar plekje verdienen. En juist die extra informatie zal ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers de buurt nog beter kunnen beleven, begrijpen en waarderen.

Historie
De Regenboogbuurt in Almere Buiten is tussen 1994 en 1998 op initiatief van de gemeente Almere ontwikkeld als themawijk met kleur als voornaamste architectonische element. Een kleurenplan is gemaakt door beeldend kunstenaar en kleuradviseur Floor van Dusseldorp. Hij heeft zich laten inspireren door het revolutionaire werk van architect Bruno Taut uit de jaren 20 van de vorige eeuw in Berlijn. De 2078 woningen zijn deels in bezit van de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en Goede Stede en AEGON B.V.

Volwassen
Volgend jaar viert de Regenboogbuurt haar 21 jarig bestaan. De buurt is dan volwassen. In september 2019 wordt de buurt ook belicht in een tentoonstelling over Bruno Taut in Museum Het Schip Amsterdam. In voorbereiding daarop wordt de originele maquette van de Regenboogbuurt, die in 1994 op de BouwRAI stond, door vrijwilligers gerestaureerd.

Bron: http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2165-wonen/nieuws/1475419-stichting-regenboogbuurt-wil-bezoekers-en-informatiecentrum

Open Monumentendagen 2018 resultaat

Ruim 100 (!) mensen hebben in het weekend van 8 en 9 september tijdens de Open Monumentendagen ons pop-up museum en onze activiteiten in de Regenboogbuurt bezocht. Mensen uit de buurt, uit Almere, maar ook van (ver) daarbuiten. Er zijn mooie verhalen verteld en veel ervaringen met elkaar gedeeld. Alle locaties en activiteiten in Almere samen ontvingen ruim 3000 mensen. Het was al met al een geweldig evenement! Dit alles was alleen mogelijk dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Mede namens de gemeente Almere bedankt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt iedereen heel hartelijk voor jullie enorme inzet!

Stichting Regenboogbuurt bedankt ook haar samenwerkingspartners BataviaLand Lelystad, Erfgoedhuis Almere, Deen Regenboogbuurt, Scootmobiel Club Almere, Philadelphia Wonen Borneostraat, KleurInCultuur en Emile voor het meebrengen van zijn door hemzelf (!) gemaakte draaiorgel ‘De Tierelier’. Heel hartelijk dank voor de fijne samenwerking!

Buurtgenoten Richard Vierbergen en Regina van Oorschot maakten samen een impressie.  Klik hier voor de filmopname.

Open Monumentendagen 2018

De gemeente Almere doet dit jaar voor de tweede keer op volle kracht mee aan de landelijke Open Monumentendagen. Er zijn 16 locaties en 7 activiteiten, verspreid over heel Almere. Stichting Regenboogbuurt verzorgt samen met een leuk team van vrijwilligers een gevarieerd programma op 8 en 9 september. Er is een pop-up museum over de Regenboogbuurt met o.a. maquetterestaurateurs aan het werk, je kunt rondwandelen door de buurt op eigen gelegenheid langs bordjes met QR codes maar er zijn ook rondleidingen door de buurt o.l.v. een lokale gids, en op het schoolplein zijn er in samenwerking met Stichting KleurInCultuur kinderactiviteiten in het teken van kleur en architectuur! Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Klik hier voor de flyer van de Open Monumentendagen 2018.

Klik hier voor de flyer van de kinderactiviteiten op het schoolplein.