Gemeente Almere neemt Monumentenverordening aan

Op 9 februari 2017 nam de gemeenteraad van Almere haar eerste Monumentenverordening aan. Vanaf dat moment staat er dus een kist met gereedschap klaar waarmee gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten kunnen worden aangewezen. Het wachten is op het moment waarop de gemeente deze instrumenten voor het eerst zal gebruiken. 

Klik hier voor de verordening.

 

 

Van de voorzitter

De Regenboogbuurt in Almere is een heel bijzondere buurt. Het is de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig, gedetailleerd en geregisseerd is toegepast. Als jong cultureel erfgoed is zij een streven naar behoud en een goede bescherming waard.

In de loop der jaren is gebleken dat de bescherming, die de buurt vanaf de oplevering medio jaren ‘90 heeft gekregen, onvoldoende is. In 2015 en 2016 is in de buurt, met de bewoners en in het gemeentebestuur uitgebreid over kleurbehoud gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu investeert in een kleuren- en materialendatabase en duidelijker regelgeving voor de toekomst.

De gemeente zal door haar beleid bestaande huiseigenaren motiveren en stimuleren om zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te blijven en nieuwe eigenaren informeren over hun bijzondere woonomgeving. Bovendien heeft de gemeente de Regenboogbuurt in januari 2017 benoemd tot Buitengewone Buiten Buurt. Aanleiding daarvoor was voornamelijk het streven naar een betere bescherming van de buurt door bewoners. Dat is een mooi begin!

Op 27 januari is Stichting Regenboogbuurt opgericht. Het bestuur bestaat uit bewoners van de Regenboogbuurt. Doel van deze Stichting – zonder winstoogmerk – is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

In 2017 schenken we speciale aandacht aan de specifieke beplanting en het straatmeubilair, in het kader van het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente vanaf 2018 gepland is. Daarnaast monitoren we de voortgang van de database en de ontwikkeling van de regelgeving. We verzamelen informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen. Ook bouwen we aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen.

Via deze website en toekomstige activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en met u te delen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en foldermateriaal, bijvoorbeeld de eerste verkoopbrochures. Wilt u meedoen, meedenken of iets bijdragen (praktisch of financieel) om het unieke karakter van de Regenboogbuurt te behouden of de buurt in de spotlight te zetten? Laat het ons weten!

Samen kunnen we meer!

Eva van Oene, voorzitter

 

Regenboogbuurt wordt Buitengewone Buiten Buurt

Op 17 januari 2017, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting voor bewoners van Almere Buiten, heeft de gemeente de Regenboogbuurt tot Buitengewone Buiten Buurt benoemd.
Alle tijdens de bijeenkomst aanwezige bewoners mochten samen het podium betreden om de oorkonde in ontvangst te nemen.
Er wordt nog gezocht naar een goede plek om hem op te hangen. 

Raadsvoorstel aangenomen

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het oorspronkelijke karakter van de Regenboogbuurt beter moet beschermen.
Als middel is gekozen voor het aanpassen van de welstandsnota.

Doel van het raadsvoorstel is om de woningeigenaren in de Regenboogbuurt te enthousiasmeren en stimuleren om de oorspronkelijke kleuren te hanteren.
Onderdeel van het raadsbesluit is dan ook het beschrijven en fotograferen van de 27 projecten, architectuur, vormgeving, detaillering, materiaal en kleuren per project en dit vastleggen in een publiek toegankelijke database. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

Klik hier voor de resultaten van de enquete onder particuliere eigenaren.

Klik hier voor het advies van de welstandscommissie.

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

Klik hier voor de filmopname.

 

Motiemarkt 2015

Op 5 november 2015, tijdens de allereerste motiemarkt in Almere ooit, heeft een groep bewoners de Regenboogbuurt onder de aandacht van het gemeentebestuur van Almere gebracht. En met succes!  

Manifest en Petitie gemaakt

Het Manifest tot Behoud en Bescherming van de Regenboogbuurt werd in korte tijd door ruim 100 bewoners, deskundigen en organisaties onderschreven. Een Petitie volgde, met een verkorte tekst van het Manifest. Deze werd in korte tijd ruim 200 maal ondertekend. De tekst blijft actueel, en inmiddels zijn er ruim 500 steunbetuigingen. Wilt u ook het Manifest onderschrijven? Hartelijk dank voor uw steun!