Over ons

Op 27 januari 2017 is de Stichting Regenboogbuurt opgericht. De stichting heeft ten doel het behoud en de bescherming van het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere als geheel, en van het geregisseerde en het gedetailleerde kleurgebruik in bebouwing, inrichting en beplanting in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

    • gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt te verzamelen, beschikbaar te stellen en actief te delen;
    • bewoners, belanghebbenden en (mogelijke) belangstellenden voor te lichten en zo mogelijk te activeren om bij te dragen aan de instandhouding van de Regenboogbuurt;
    • te onderzoeken hoe mogelijke en gewenste innovaties kunnen worden toegepast;
    • te streven naar een officiĆ«le status van jong cultureel erfgoed voor de gehele Regenboogbuurt.

Bestuursleden:
Karin Kruijff (voorzitter)
Frans Luke (penningmeester)
Diana van Diepen (secretaris)

Adviseurs: (o.a.)

Hans Laumanns
Jan de Vletter
Floor van Dusseldorp

Samenwerkingspartners: (o.a.)
Erfgoedhuis Almere
Wijkteam Almere Buiten Midden
Buurtpreventie RegenboogbuurtWandeling