OVER STICHTING REGENBOOGBUURT

Stichting Regenboogbuurt is opgericht door buurtbewoners in 2017. Wij zetten ons in voor de Regenboogbuurt als jong cultureel erfgoed in het algemeen en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen in het bijzonder. Niet alleen op de huizen maar ook bij de inrichting en beplanting van de openbare ruimte, inclusief zwart staal als duurzaam materiaal voor straatmeubilair en de erfscheidingen langs de openbare ruimte.

Daartoe leggen en onderhouden wij contacten met veel partijen, waaronder de initiatiefnemers van deze bijzondere buurt en haar vroegere en huidige bewoners.
Daarnaast bouwen we aan een informatiecentrum om fysiek en online steeds meer informatie te kunnen delen over de buurt en haar geschiedenis en achtergronden. Je kunt dit vinden via www.regenboogbuurt.nl/overderegenboogbuurt
Ook is een manifest met aanbevelingen ontwikkeld die kunnen helpen om de originele ontwerpvisie van de Regenboogbuurt in stand te houden. Je kunt dit lezen en onderschrijven via www.regenboogbuurt.nl/manifest
Bovendien ontwikkelen we regelmatig nieuwe manieren om het materiële en immateriële erfgoed van de Regenboogbuurt te ontdekken. Je kunt ze vinden via www.regenboogbuurt.nl/ontdekderegenboogbuurt

Tevens is, op ons initiatief, de Regenboogbuurt regelmatig op locaties binnen en buiten Almere te zien. Hier enkele voorbeelden:
In november 2019 toonde Museum Batavialand in Lelystad het resultaat van de restauratie van de grote werkmaquette van de Regenboogbuurt (https://erfgoed-magazine.nl/maquette-van-de-almeerse-regenboogbuurt-te-zien-in-batavialand/)
Van maart 2020 t/m augustus 2021 toonde Museum Het Schip in Amsterdam de grote expositie ‘De Fantasie Voorbij’ over architect Bruno Taut, de voornaamste inspiratiebron voor de Regenboogbuurt (https://www.hetschip.nl/tentoonstelling/bruno-taut)
In het tweede kwartaal van 2023 exposeerde Kunstlinie in Almere de winnende aquarellen van de wedstrijd RozeRood, waarop de combinatie van Rooie Donders en roze kersenbloesem te zien waren, tegelijk met de expositie Met Karakter over architect Liesbeth van der Pol die ook de echte Rooie Donders in de Regenboogbuurt ontwierp (https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/55833/aquarellen-wedstrijd-kersenbloesem-regenboogbuurt)

Stichting Regenboogbuurt heeft een zgn. werkbestuur (onbezoldigd). Dat houdt in dat het bestuur niet enkel het beleid bepaalt, maar ook betrokken is bij uitvoerende werkzaamheden.

Wil jij ook meedoen met het organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen voor jong en oud in, over, voor, door en met (bewoners van) de Regenboogbuurt, die zichtbaar maken dat in deze buurt kleur en architectuur, natuur, cultuur en erfgoed verenigd zijn ? Je bent van harte welkom ! www.regenboogbuurt.nl/contact

Bestuursleden (onbezoldigd):
Karin Kruijff (voorzitter)
Frans Luke (penningmeester)
Diana van Diepen (secretaris)

Uit onze statuten:

Op 27 januari 2017 is de Stichting Regenboogbuurt opgericht. De stichting heeft ten doel het behoud en de bescherming van het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere als geheel, en van het geregisseerde en het gedetailleerde kleurgebruik in bebouwing, inrichting en beplanting in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

    • gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt te verzamelen, beschikbaar te stellen en actief te delen;
    • bewoners, belanghebbenden en (mogelijke) belangstellenden voor te lichten en zo mogelijk te activeren om bij te dragen aan de instandhouding van de Regenboogbuurt;
    • te onderzoeken hoe mogelijke en gewenste innovaties kunnen worden toegepast;
    • te streven naar een officiële status van jong cultureel erfgoed voor de gehele Regenboogbuurt