Welkom in de Regenboogbuurt

Fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld

De 10 winnende fotos van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld zijn inmiddels bekend.

 KLIK HIER   Voor het verdere verhaal.

 

 Open Monumentendagen 2017 vervolg
 KLIK HIER  
Voor het verdere verhaal.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.
De Rabobank verdeelt € 50.000 onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.

Ook Stichting Regenboogbuurt doet mee!

 KLIK HIER   Voor verdere informatie.

foto van Diana van Diepen.

 

Stichting Regenboogbuurt heeft tot doel om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

We zijn bereikbaar via: info@regenboogbuurt.nl

De Regenboogbuurt in Almere

In het midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw is, op initiatief en
onder regie van de gemeente Almere, de Regenboogbuurt in Almere Buiten gerealiseerd.

Een bijzondere wijk met ongeveer 2000 woningen,gebouwd met als thema “kleur”. Dat betekende dat er door de gemeente, onder leiding van projectleider Hans Laumanns en met Floor van Dusseldorp als kleuradviseur, een belangrijke expert op dit gebied, een hele bijzondere wijk is ontstaan. Een wijk die nationaal en internationaal heel veel aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Inmiddels mag de Regenboogbuurt beschouwd worden als cultureel erfgoed van Almere.

Onze stichting zet zich in om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

Hiertoe hebben wij in nauw overleg met de belanghebbenden een manifest met aanbevelingen ontwikkeld. Inmiddels is in februari 2016 een motie aangenomen die ondersteund is door alle partijen in de gemeenteraad van Almere waarin een groot aantal van de punten in het manifest worden overgenomen.