Welkom Regenboogbuurt

Aanstaande zaterdag 24 juni 2017 voor de zesde keer op rij HET evenement van onze Regenboogbuurt.

De Zomerbazaar in het Hennahof.

Aanvang: 13.00 u tot 17.00 u

Komt allen !!!!!

Stichting Regenboogbuurt heeft tot doel om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

We zijn bereikbaar via: info@regenboogbuurt.nl en/of tel: 06-28584424

De Regenboogbuurt in Almere

In het midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw is, op initiatief en onder regie van de gemeente Almere, de Regenboogbuurt in Almere Buiten gerealiseerd.

Een bijzondere wijk met ongeveer 2000 woningen,gebouwd met als thema “kleur”. Dat betekende dat er door de gemeente, onder leiding van projectleider Hans Laumanns en met Floor van Dusseldorp als kleuradviseur, een belangrijke expert op dit gebied, een hele bijzondere wijk is ontstaan. Een wijk die nationaal en internationaal heel veel aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Inmiddels mag de Regenboogbuurt beschouwd worden als cultureel erfgoed van Almere.

Onze stichting zet zich in om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

Hiertoe hebben wij in nauw overleg met de belanghebbenden een manifest met aanbevelingen ontwikkeld. Inmiddels is in februari 2016 een motie aangenomen die ondersteund is door alle partijen in de gemeenteraad van Almere waarin een groot aantal van de punten in het manifest worden overgenomen.