Welkom in de Regenboogbuurt Almere

Expositie: BLOESEM!

VERLENGD TOT 1 JULI !

Stichting Regenboogbuurt en Erfgoedhuis Almere hebben samen een expositie gemaakt over het Kersenbloesemfeest Almere. Vanaf de week van 20 april is de expositie BLOESEM! te zien verspreid over op 5 (!) expolocaties in Almere Buiten.

Op de hoofdlocatie, de Erfgoedetalage aan het Baltimoreplein (Naast de fietsenstalling), leer je via enkele tekstpanelen meer over het Kersenbloesemfeest als immaterieel erfgoed van Japan en Almere. Op deze en alle andere expositielocaties zijn afdrukken van foto’s, tekeningen en schilderijen, en ook enkele originele werken, te zien van de bloesembomen in de Regenboogbuurt. Al deze werken zijn ingezonden door bewoners van Almere en andere bezoekers van de bloesemlanen. De jongste inzender is 5 jaar, de jongste fotografen zijn 9 jaar.

De expositie is tot 1 juli gratis en coronaproof 24/7 te zien in de Erfgoedetalage (Baltimoreplein 112) en in de ramen van Creatief Centrum Delen en Meer (Noordeinde 56), Kerkcentrum De Wegwijzer (Makassarweg 80) en Basisschool Het Spectrum (Regenboogweg 47). Tot 1 juli is als bonuslocatie Cultuurhuis Almere Buiten-in-wording toegevoegd (Baltimoreplein 106).

Er is een bloesemroute uitgezet voor een wandeling of fietstocht langs alle locaties. Deze komt ook langs de twee lanen met samen 850 (!) Japanse sierkersenbomen in de Regenboogbuurt, waar de meeste inzenders hun werk hebben gemaakt. De route is aangegeven op de plattegrond hieronder. Veel plezier!

Volg ontwikkelingen rond de bloesem en de expositie via www.facebook.com/kersenbloesemfeestalmere

Downloaden kan ook via: BLOESEMROUTE.

NIEUW: THEMARONDLEIDING
Ontdek de invloed van Bruno Taut in de Regenboogbuurt!
De Duitse architect Bruno Taut (1880-1938) was de belangrijkste inspiratiebron voor de Regenboogbuurt.

   
Wanneer? Elke 3e zondagmiddag van de maand.
Hoe laat? Van 13.30 tot ca. 15.30 uur.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Staat uw naam hier al onder? Manifest

Woont u in de Regenboogbuurt? Wij geven u graag een boekje met luchtfoto’s cadeau!

Woont u sinds kort in de Regenboogbuurt? Wij heten u graag van harte welkom met een gratis welkomsttasje!

Volg ons!

In het midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw is, op initiatief en onder strakke regie van de gemeente Almere, de Regenboogbuurt in Almere Buiten gerealiseerd. Een buurt met ruim 2000 woningen en tientallen soorten bomen en struiken, ontwikkeld rond het thema ‘kleur’. Een buurt die nationaal en internationaal heel veel aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Veel bekende (landschaps)architecten hebben eraan meegewerkt, waaronder Alle Hosper, Liesbeth van der Pol, Aldo van Eyck, Jeroen Geurst, Sjoerd Soeters en René van der Velde. Inmiddels mag de Regenboogbuurt beschouwd worden als jong cultureel erfgoed van Almere.

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt, maar geen buurt met zo maar wat kleurtjes. Kleur is hier essentieel deel van het ontwerp en tot in detail geregisseerd. Onder leiding van Hans Laumanns, projectleider namens de gemeente Almere en van oorsprong landschapsarchitect, met Henk de Boer als stedebouwkundige en Floor van Dusseldorp als kleuradviseur, een belangrijk expert op dit gebied, is een uniek samenspel ontstaan tussen de kleuren op de huizen en de beplanting in de openbare ruimte: een bewoond Arboretum. Dat is op deze schaal nergens ter wereld gedaan!

De Regenboogbuurt is daarmee het grootste eerbetoon aan het kleurrijke werk van haar belangrijkste inspiratiebron, de revolutionaire architect Bruno Taut, die ca. 100 jaar geleden o.a. in Duitsland en Japan woonde en werkte. Enkele van door hem ontworpen Siedlungen in Berlijn en Magdeburg zijn UNESCO werelderfgoed. De twee lange lanen met Japanse sierkersen in de Regenboogbuurt bieden, in combinatie met de kleuren op de huizen erachter, een zelfde kleureffect als in Berlijn, en verwijzen tegelijkertijd naar het verblijf van Taut in Japan.

Stichting Regenboogbuurt zet zich in om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij de inrichting en beplanting van de openbare ruimte, inclusief zwart staal als duurzaam materiaal voor straatmeubilair en de erfscheidingen langs de openbare ruimte.

Daartoe onderhouden wij contacten met veel partijen, waaronder de initiatiefnemers van deze bijzondere buurt en haar huidige bewoners, en leggen ook nieuwe contacten. Daarnaast bouwen we aan een Infocentrum, waar steeds meer informatie te vinden is over de buurt. Ook is een manifest met aanbevelingen ontwikkeld om de originele ontwerpvisie van de Regenboogbuurt in stand te kunnen houden. Bovendien organiseren en ondersteunen wij evenementen en activiteiten voor jong en oud in, over, voor, door en met (bewoners van) de Regenboogbuurt, die zichtbaar maken dat in deze buurt kleur en architectuur, cultuur en erfgoed verenigd zijn.