Welkom in de Regenboogbuurt

Gewijzigd: 9-12-2017

Volg ons op:  

 

BREAKING NEWS

Stichting Regenboogbuurt heeft Kleur Buiten Prijs ontvangen

 

Voor het hele artikel Klik hier

 

Voorlaatste nieuws

Inloopspreekuur Stichting Regenboogbuurt

Elke 3e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur staat de koffie en thee klaar.

Voor het hele artikel Klik hier

Graag tot ziens!

 

Stichting Regenboogbuurt heeft tot doel om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

De Regenboogbuurt in Almere

In het midden van de 90-er jaren van de vorige eeuw is, op initiatief en
onder regie van de gemeente Almere, de Regenboogbuurt in Almere Buiten gerealiseerd.

Een bijzondere wijk met ongeveer 2000 woningen,gebouwd met als thema “kleur”. Dat betekende dat er door de gemeente, onder leiding van projectleider Hans Laumanns en met Floor van Dusseldorp als kleuradviseur, een belangrijke expert op dit gebied, een hele bijzondere wijk is ontstaan. Een wijk die nationaal en internationaal heel veel aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt. Inmiddels mag de Regenboogbuurt beschouwd worden als cultureel erfgoed van Almere.

Onze stichting zet zich in om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

Hiertoe hebben wij in nauw overleg met de belanghebbenden een manifest met aanbevelingen ontwikkeld. Inmiddels is in februari 2016 een motie aangenomen die ondersteund is door alle partijen in de gemeenteraad van Almere waarin een groot aantal van de punten in het manifest worden overgenomen.

Als u eens bent met het manifest kunt u het ook onderschrijven via de link op de hoofdpagina.