MANIFEST

In 2015 is het Manifest voor de Regenboogbuurt als cultureel erfgoed van Almere geschreven.

Kern ervan zijn deze drie aanbevelingen:

– geef voorlichting over de achtergronden van het gedetailleerde kleurgebruik in, en de betekenis van, de Regenboogbuurt;
– geef huiseigenaren/bewoners informatie over de gebruikte kleuren en materialen over het project waarin zij wonen in het algemeen en hun eigen woning in het bijzonder, via een openbaar toegankelijke databank;
– organiseer borging van het bijzondere karakter van de Regenboogbuurt voor de toekomst door middel van een goede publiekrechtelijke bescherming van de originele ontwerpvisie, bijvoorbeeld via een ‘beschermd stadsgezicht’.

Wil je het Manifest meteen onderschrijven ? Klik hier.

Wil je de lijst met onderschrijvers zien ? Klik hier (bijgewerkt t/m 6 juli 2020).

Wil je het complete Manifest lezen ? Klik hier.

Alvast hartelijk dank voor jouw steunbetuiging.