Manifest onderschrijven

Let op uitsluitend uw naam wordt toegevoegd aan de lijst van onderschrijvers !
Wanneer u ons anoniem wilt steunen kunt u ook de petitie tekenen.

Ik onderschrijf het manifest.

Wat is uw betrokkenheid? Ik ben:
(oud) bewoner / belangstellende / deskundige / vertegenwoordiger van een organisatie.