Manifest onderschrijven

Ik onderschrijf het manifest.

Wat is uw betrokkenheid? Ik ben:
(oud) bewoner / belangstellende / deskundige / vertegenwoordiger van een organisatie.