REGENBOOGBUURT ALMERE-BUITEN

Laatst bijgewerkt:
donderdag
11 augustus 2016
Facebook
5 bezoekers op de site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN DE REGENBOOGBUURT

De petitie kunt u ondertekenen via de volgende link: BEHOUD DE REGENBOOGBUURT

Het manifest kunt u doorlezen via MANIFEST LEZEN en onderschrijven via MANIFEST ONDERSCHRIJVEN.

Hier staan de ONDERSCHRIJVERS van het manifest.

Contact met ACTIECOMITE BEHOUD DE REGENBOOGBUURT  036-5351479 / 06-28584424 / info@regenboogbuurt.nl

•  Onze facebook pagina: Laat de Regenboogbuurt niet verwateren In deze openbare groep vindt u informatie over de (ontstaans)geschiedenis van deze unieke buurt, en van ontwikkelingen op het gebied van behoud en bescherming ervan. Beheerder: Actiecomité Behoud de Regenboogbuurt

De huizen in de Regenboogbuurt hebben alle kleuren van de regenboog en ook de namen van de straten zijn gekleurd, bijvoorbeeld Vermiljoenstraat, Violetstraat, Topaaspad, Opaalhof en Siennastraat.

Vanaf de A6 zijn drie beroemde Rode Donders van de Regenboogbuurt  te zien. Graansilo's die vroeger de polder typeerden vormden de inspiratiebron voor deze flats.

Kleurstelling Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Bij het ontwerp van de Regenboogbuurt hebben deskundigen alle kleuren van de woningen en de omgeving op elkaar afgestemd. Door het samenspel van kleuren en materialen is een bijzondere wijk ontstaan met 27 woonprojecten, waarvoor veel gerenommeerde architecten indertijd tekenden.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2016 met een motie gevraagd om:

  • Te onderzoeken hoe het originele plan met kleurstelling in de Regenboogbuurt in (gemeentelijke) regelgeving vastgelegd kan worden en de uitkomsten hiervan voor het zomerreces dit jaar aan de raad te doen toekomen;

  • Een discussie onder de inwoners van de Regenboogbuurt over dit onderwerp te faciliteren. Waarbij tevens gepeild wordt wat het draagvlak voor bescherming van het originele masterplan inclusief de kleurstelling is.

Regenboogbuurt grotendeels op een lijn over kleuren

De bewoners in de Regenboogbuurt hechten belang aan de kleuren van hun woningen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een door de gemeente gehouden enquête. De enquête is uitgevoerd onder particuliere woningeigenaren, naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Van de woningeigenaren is 89% voor het behouden van de oorspronkelijke kleuren van muren en 77% voor het behouden van kleuren van vlakken en panelen van woningen. Over de kleuren van deuren en kozijnen zijn de meningen meer verdeeld: 59% wil de oorspronkelijke kleuren behouden en 39% de kleuren naar eigen inzicht kunnen bepalen. Een klein aantal eigenaren heeft geen mening over het kleurgebruik. 

De enquête werd de tweede helft van mei verspreid onder alle 1.560 koopwoningen in de Regenboogbuurt. Aanleiding voor de enquête waren de verschillende inzichten van bewoners over de mate van detail in het kleurbehoud. De resultaten zijn representatief: 563 eigenaren vulden de enquête in, een response van 36%. De woningcorporaties (eigenaar van 23 procent van de woningen in de buurt) hebben aangegeven de kleuren te willen behouden.

De welstandscommissie heeft op verzoek het College van Burgemeester en Wethouders ook geadviseerd over het kleurgebruik in de buurt. De commissie ziet de bijzondere waarde van de buurt voor de bewoners en bezoekers en adviseert om zorg te dragen voor het volledig kleurbehoud. Daarbij doet de welstandscommissie concrete aanbevelingen om het kleurbehoud te stimuleren.

De resultaten van de enquête worden verder geanalyseerd en worden samen met een voorstel voor het kleurbehoud in juli aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat kunt u verder verwachten?

  • Op 18 april 2016 is een eerste informatieavond gehouden voor de bewoners van de Regenboogbuurt. We organiseren voor half juli een tweede informatieavond. De datum volgt binnenkort.

  • Voor 1 juli ontvangen de bewoners van de Regenboogbuurt een nieuwsbrief die huis aan huis wordt bezorgd. De nieuwsbrief geeft de belangrijkste resultaten uit de enquête en informatie over de bewonersavond en het proces;

  • Op 11 juli 2016 vond de tweede informatieavond plaats. 

  • Begin juli doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad. In dit voorstel worden de twee vragen van de motie beantwoord. De gemeenteraad bepaalt hoe het vervolgproces er uit ziet.

 

          Namens de gemeente Almere, Sandra Butter

De Regenboogbuurt is actief op facebook, op deze pagina's: Facebook

•  036-regenboogbuurt.nl: https://www.facebook.com/groups/1495685707415717 Dit is een groep voor en door buurtbewoners. Waar vragen gesteld kunnen worden of iets te melden heeft over de Regenboogbuurt. Deze groep is bedoeld om buurtbewoners tot elkaar te brengen en samen een mooi leefbaar unieke wijk te maken. Meld je aan en leer je mede buurtbewoners kennen. Veel plezier en wie weet tot ziens! Beheerder: Liek de Boer.

•  BC Pigmenthof Almere: https://www.facebook.com/Pigmenthof Deze pagina van Buurtcommissie Pigmenthof heeft als doel informatie voor de bewoners te communiceren en als een contactmogelijkheid. Beheerder: Regina van Oorschot

•  Buurt Preventie Regenboogbuurt: https://www.facebook.com/Buurt-Preventie-Regenboogbuurt Op deze pagina kunt u informatie vinden over, en zich aanmelden voor, het Buurt Preventie Team Regenboogbuurt. Dit is een groep vrijwilligers uit de Regenboogbuurt die samen met de politie en gemeente ervoor zorgt dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Beheerder: Gemeente en politie Almere

•  De Regenboogbuurt Almere: https://www.facebook.com/Regenboogbuurt/?fref=ts De pagina voor bewoners uit de buurt. Vind en plaats hier weetjes en nieuws uit onze kleurrijke wijk. Beheerder: Simon Buijsse

•  Hennahof - Bewonersvereniging Klein India: https://www.facebook.com/Hennahof/?fref=ts

•  Kleurrijk wonen in de Regenboogbuurt: https://www.facebook.com/woneninderegenboogbuurt Wil je een huis kopen of verkopen, een huis (of: kamer) huren of verhuren, in de kleurrijke Regenboogbuurt in Almere? Plaats het hier! Let op: dit is alleen een platform, geen makelaarsservice. Beheerder: Diana van Diepen

•  Laat de Regenboogbuurt niet verwateren: https://www.facebook.com/groups/956947087704553 In deze openbare groep vindt u informatie over de (ontstaans)geschiedenis van deze unieke buurt, en van ontwikkelingen op het gebied van behoud en bescherming ervan. Beheerder: Actiecomité Behoud de Regenboogbuurt

•  Whatsapp groep Regenboogbuurt: https://www.facebook.com/Whatsapp-Regenboogbuurt-Almere-Buiten-592027824306941/. Via deze pagina kunt u nieuws vinden, en lid worden van, de Whatsapp groep Regenboogbuurt. Leden van deze groep (buurtgenoten en politie) kunnen via Whatsapp rechtstreeks onderling contact opnemen bij verdachte situaties in de Regenboogbuurt en/of de verdachte situatie proberen te verstoren. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. Beheerder: Gemeente en politie Almere


Zomerbazaar Hennahof

Waar? Hennahof

Wanneer? Zaterdag 27 augustus 2016

Wie organiseert het? Bewonersvereniging Klein India

Repair Café Regenboogbuurt

Waar? Wijkkantoor, Regenboogweg 45 (tussen de supermarkt en de school)

Wanneer? Elke laatste donderdag van de maand

Eerstvolgende data: donderdag 25 augustus 29 september 27 oktober en 24 november 19.00 - 21.30

Wie organiseert het? Wijkteam Almere Buiten ism een aantal vrijwilligers

Contact: Sandy Gaartman


Wijkteam Regenboogbuurt

Waar? Wijkkantoor, Regenboogweg 45 (tussen Deen supermarkt en de school)

Wanneer? Spreekuur donderdag 9.30 - 11.00

Wie? Wijkwerkers zijn Sandy Gaartman en Thomas Verdaasdonk 06-36350312

Contact: tverdaasdonk@almere.nl