Tentoonstelling Stichting Regenboogbuurt Almere en Museum Het Schip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging

Museum Het Schip bereidt in samenwerking met Stichting Regenboogbuurt Almere een tentoonstelling voor over de Duitse architect/stedenbouwkundige Bruno Taut.

Bruno Taut (1880 – 1938) was een van de belangrijkste architecten van het modernisme en is bekend vanwege zijn expressionistische en kleurrijke gebouwen. Doordrongen van utopische idealen zocht hij naar oplossingen voor arbeiderswoningen, en de stedelijke ontwikkelingen. In zijn tijd als bouwmeester van Maagdenburg voorzag hij grauwe gebouwen van felle kleuren. In Berlijn zijn enkele wijken (Siedlungen) naar zijn ontwerp tot stand gekomen waarvan de bekendste de Hufeisensiedlung is. Taut onderhield veel contact met Nederlandse architecten en is meerdere malen gepubliceerd in Wendingen, hét tijdschrift van de Amsterdamse School. Ook na zijn dood bleef de bewondering voor Taut groot, in Duitsland en Nederland zijn meerdere woonwijken gebouwd in navolging van de ideeën van Taut. De Regenboogbuurt in Almere is daar het grootste voorbeeld van, voltooid in 1998. Vooral het oostelijke deel van deze wijk is met felle kleuren gebaseerd op Tauts wijken Britz en Onkel Toms Hütte in Berlijn.

De tentoonstelling is te zien in Museum Het Schip en komt tot stand in samenwerking met Stichting Regenboogbuurt Almere. In de tentoonstelling zal de focus liggen op het leven en werk van Bruno Taut met een speciale interesse in de manier waarop zijn ideeën later zijn overgenomen door andere architecten en stedenbouwers, zoals in de Regenboogbuurt. Naast de tentoonstelling zal een educatieprogramma worden samengesteld met onder anderen een bustocht naar de Regenboogbuurt en lezingen van architecten en architectuurwetenschappers. Ook voor kinderen zullen er op maat gemaakte Taut-workshops en -rondleidingen te volgen zijn tijdens de duur van de tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling past in de nieuwe koers die Museum Het Schip is ingeslagen. Door de internationale tijdgenoten van de Amsterdamse School te tonen in wisseltentoonstellingen plaatst het museum de Amsterdamse School in een bredere, internationale context. In 2018 gebeurt dat met de tentoonstelling over Gaudí. In de zomer van 2019 is Bruno Taut aan de beurt.

 

 

 

 

 

In het Comité van Aanbeveling hebben (onder voorbehoud) onder andere zitting:

 • Bas Eenhoorn, oud-voorzitter van Stichting Kleur Buiten en burgemeester van Amstelveen
 • Floor van Dusseldorp, beeldend kunstenaar en kleuradviseur, ontwerper van het kleurenplan Regenboogbuurt
 • Pi de Bruijn, architect en voorzitter van Stichting KleurenVisie
 • Jan de Vletter, oud-directeur van Woningbouwcorporatie De Alliantie en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Regenboogbuurt
 • Jeroen Geurst, architect in o.a. Regenboogbuurt en kleurenwijk VoltaGalvani in Eindhoven
 • Fons Asselbergs, oud-directeur Rijksdienst Monumentenzorg en Nederlands Centrum voor Bouwkunst en oud-rijksadviseur Cultureel Erfgoed
 • Hans Laumanns, initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Regenboogbuurt en projectleider namens de gemeente Almere
 • Tjeerd Herrema, oud-wethouder van Amsterdam en Almere en initiatiefnemer van de Honderd van Herrema (waardevol na-oorlogs erfgoed in Amsterdam)
 • Sjoerd Soeters, architect in o.a. Regenboogbuurt en Zaanstad
 • Winfried Brenne, architect en Taut-kenner in Berlijn, auteur van boeken en artikelen over Taut en restaurator van werk van Taut
 • Julyan en Tess Wickham – van Eyck, architecten­­­­ bij bureau Aldo van Eyck
 • Petra Brouwer, architectuurhistorica aan de Universiteit van Amsterdam