Regenboogbuurt meest Iconische buurt van Almere

Op 16 februari 2017 werden de resultaten van de inventarisatie Iconen van Almere gepresenteerd.

De ‘Villa voor een Trompettist’ in Noorderplassen won de publieksinventarisatie met 230 stemmen. Gevolgd door de Regenboogbuurt in Almere Buiten met 201 stemmen. Kerkcentrum Goede Rede in Haven werd derde met 145 stemmen.
De Regenboogbuurt scoorde als geheel beter dan alle afzonderlijke projecten uit de Regenboogbuurt in de lijst bij elkaar opgeteld en eindigde als enige woonwijk in de top 3.

Klik hier voor de resultaten van de publieksinventarisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De professionals besloten tot een splitsing in vier categorieën: voorgeschiedenis/pionierstijd, groen/blauw (natuur), rood (bijzondere gebouwen of stedenbouwkundige ensembles) en kunst. In de categorie rood benadrukten zij voor de Regenboogbuurt de integrale ontwikkeling van het kleurenplan samen met de beplanting, en benoemden behalve enkele projecten met aansprekende (bij)namen ‘Rode Donders’, ‘Klein India’ en ‘Tower Houses’, ook de ‘lange gevelwand van Geurst en Schulze’ aan de Spectrumdreef.
Deze wand ligt feitelijk aan de Terracottastraat, loopt door naar de Scharlakenstraat en Siennastraat en is indertijd ontworpen voor woningbouwcorporatie WVA, nu Ymere.

Klik hier voor de resultaten van de professionele inventarisatie.

Gemeente Almere neemt Monumentenverordening aan

Op 9 februari 2017 nam de gemeenteraad van Almere haar eerste Monumentenverordening aan. Vanaf dat moment staat er dus een kist met gereedschap klaar waarmee gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten kunnen worden aangewezen. Het wachten is op het moment waarop de gemeente deze instrumenten voor het eerst zal gebruiken. 

Klik hier voor de verordening.

 

 

Van de voorzitter

De Regenboogbuurt in Almere is een heel bijzondere buurt. Het is de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig, gedetailleerd en geregisseerd is toegepast. Als jong cultureel erfgoed is zij een streven naar behoud en een goede bescherming waard.

In de loop der jaren is gebleken dat de bescherming, die de buurt vanaf de oplevering medio jaren ‘90 heeft gekregen, onvoldoende is. In 2015 en 2016 is in de buurt, met de bewoners en in het gemeentebestuur uitgebreid over kleurbehoud gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu investeert in een kleuren- en materialendatabase en duidelijker regelgeving voor de toekomst.

De gemeente zal door haar beleid bestaande huiseigenaren motiveren en stimuleren om zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te blijven en nieuwe eigenaren informeren over hun bijzondere woonomgeving. Bovendien heeft de gemeente de Regenboogbuurt in januari 2017 benoemd tot Buitengewone Buiten Buurt. Aanleiding daarvoor was voornamelijk het streven naar een betere bescherming van de buurt door bewoners. Dat is een mooi begin!

Op 27 januari is Stichting Regenboogbuurt opgericht. Het bestuur bestaat uit bewoners van de Regenboogbuurt. Doel van deze Stichting – zonder winstoogmerk – is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

In 2017 schenken we speciale aandacht aan de specifieke beplanting en het straatmeubilair, in het kader van het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente vanaf 2018 gepland is. Daarnaast monitoren we de voortgang van de database en de ontwikkeling van de regelgeving. We verzamelen informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen. Ook bouwen we aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen.

Via deze website en toekomstige activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en met u te delen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en foldermateriaal, bijvoorbeeld de eerste verkoopbrochures. Wilt u meedoen, meedenken of iets bijdragen (praktisch of financieel) om het unieke karakter van de Regenboogbuurt te behouden of de buurt in de spotlight te zetten? Laat het ons weten!

Samen kunnen we meer!

Eva van Oene, voorzitter