Regenboogbuurt wordt Buitengewone Buiten Buurt

Op 17 januari 2017, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting voor bewoners van Almere Buiten, heeft de gemeente de Regenboogbuurt tot Buitengewone Buiten Buurt benoemd.
Alle tijdens de bijeenkomst aanwezige bewoners mochten samen het podium betreden om de oorkonde in ontvangst te nemen.
Naar een goede plek om hem op te hangen wordt nog gezocht.