welstandsnota 2018 aangenomen

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2018 aangenomen.

Door middel van een amendement op de conceptnota heeft zij de voorgestelde Regeling Kleurbehoud Regenboogbuurt als onderdeel van de nota afgewezen.
De meeste politieke partijen waren niet tevreden met de manier waarop bescherming van deze bijzondere buurt volgens die Regeling zou worden vormgegeven.
Ook waren er vragen over de volledigheid en juistheid van de database.

De wethouder heeft tijdens de bespreking van de welstandsnota tijdens de politieke markt in dit kader een aantal toezeggingen gedaan.

Klik hier voor de aangenomen welstandsnota.

Bewonersavond Vele Kleuren Groen voor fase 1

Op 12 juli 2018 vond de eerste informatieavond plaats, georganiseerd door buurtbewoners voor buurtbewoners, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd. De uitnodiging hiervoor is in de straten die horen bij fase 1 van het groot onderhoud door een aantal bewoners uit die fase huis aan huis verspreid en geplaatst in de facebookgroep https://www.facebook.com/StichtingRegenboogbuurt

Het programma, met de naam Vele Kleuren Groen, was een aanvulling op de inloopavonden van de gemeente. De avond, met als hoofdgast René van der Velde, samen met Alle Hosper indertijd landschapsarchitect van de Regenboogbuurt, werd door ruim 50 mensen bezocht en leverde voor iedereen veel informatie op. Reden genoeg om deze pilot een vervolg te geven.

Dankzij Huyskweker Almere kregen alle aanwezigen (in ruil voor een tegel) een mooi plantje mee naar huis.

Klik hier voor de flyer.