welstandsnota 2018 aangenomen

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2018 aangenomen.

Door middel van een amendement op de conceptnota heeft zij de voorgestelde Regeling Kleurbehoud Regenboogbuurt als onderdeel van de nota afgewezen.
De meeste politieke partijen waren niet tevreden met de manier waarop bescherming van deze bijzondere buurt volgens die Regeling zou worden vormgegeven.
Ook waren er vragen over de volledigheid en juistheid van de database.

De wethouder heeft tijdens de bespreking van de welstandsnota tijdens de politieke markt in dit kader een aantal toezeggingen gedaan.

Klik hier voor de aangenomen welstandsnota.