Stichting Regenboogbuurt is blij met coalitie akkoord Almere

Het coalitie akkoord zet het imago van de stad, citymarketing, erfgoed, divers cultuuraanbod en bewonersparticipatie op de politieke agenda. Al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden in de Regenboogbuurt.

De Regenboogbuurt speelt als Icoon van Almere een grote rol bij het imago van de stad als architectuurstad. De buurt is van groot belang als jong cultureel erfgoed van Almere. Dit is door de gemeenteraad in 2016 dan ook als uitgangspunt genomen voor de raadsbreed aangenomen motie Laat De Regenboogbuurt Niet Van Kleur Verschieten.

Maar liefst 12 partijen van buiten Almere hebben de gemeente Almere kort geleden nogmaals laten weten dat de Regenboogbuurt een optimale bescherming verdient. Dit zijn stuk voor stuk gezaghebbende partijen, die actief de citymarketing van Almere in binnen- en buitenland ondersteunen, waaronder een aantal architecten zoals Sjoerd Soeters, Liesbeth van der Pol en Marc Visser. Hun visie wordt onder andere ondersteund door zienswijzen van oud-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Rijksplanologische dienst prof. dr. mr. Jenno Witsen, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, en door woningbouwcorporaties. Daarmee sluiten ze aan bij de wens van een ruime meerderheid van particuliere huiseigenaren in de buurt.

Bewonersparticipatie op gebied van cultuur is in de Regenboogbuurt breed mogelijk. Stichting Regenboogbuurt biedt actieve bewoners de gelegenheid om in en voor hun buurt van alles te doen.

Zo wordt de originele maquette die in 1994 op de BouwRAI te zien was door een team van vrijwilligers gerestaureerd in samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere. Er is ook ruimte voor andere soorten creativiteit; fotograferen als hobby in deze fotogenieke buurt bijvoorbeeld werd belicht door de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. De Regenboogbuurt haakt in samenwerking met de afdeling Archeologie en Monumenten van de gemeente Almere aan bij de landelijke Open Monumentendagen met o.a. rondwandelingen onder leiding van lokale gidsen en kinderactiviteiten. Bewoners organiseren eigen informatieavonden voor bewoners, aanvullend op die van de gemeente, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd.
Met enige regelmaat worden nieuwe initiatieven opgestart. Heeft u zelf een idee dat u samen met ons wilt vormgeven? Laat het ons weten!

Gezocht: Ambassadeurs voor de Regenboogbuurt

Woon je in de Regenboogbuurt, ben je enthousiast over je buurt en wil je je enthousiasme graag delen? Dan zoeken wij jou! Als Ambassadeur maak je kennis met nieuwe bewoners in je eigen straat of project.          

Je mag hen namens Stichting Regenboogbuurt een welkomsttasje met waardebonnen en leuke gadgets overhandigen. En natuurlijk: veel informatie over de Regenboogbuurt! Nieuwe bewoners kunnen zich via email bij ons aanmelden om het tasje op te halen of thuis te ontvangen. Een mooie gelegenheid om hen iets te vertellen over deze buurt (wat is waar?), de geschiedenis en over het unieke karakter ervan.        

Wil je hier zelf eerst meer over weten, of meteen als Ambassadeur aan de slag? Of wil je iets bijdragen aan het welkomsttasjes, als bewoner of ondernemer? Neem dan gerust contact met ons op via info@regenboogbuurt.nl. Of kom persoonlijk even langs tijdens onze inloopavond, elke derde dinsdagavond van de maand; tijd en plaats vind je in de agenda. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Diana van Diepen, secretaris

Originele maquette Regenboogbuurt wordt gerestaureerd

Jan Frans de Hartog, voormalig hoofd van de afdeling Stedenbouwkundig Ontwerp van de gemeente Almere, stuurde ons in oktober 2015 onderstaande foto, waarop toenmalig minister Margreet de Boer en burgemeester Ralf Pans in het stadhuis van Almere de grote maquette van de Regenboogbuurt bekijken. Op de andere foto is dezelfde maquette op de BouwRAI 1994 in Amsterdam te zien.

Hij schreef ons: ‘Deze maquette heeft een bijzondere rol gespeeld bij de kleurontwikkeling van de buurt. Van elk gebouw werd een gedetailleerd model in kleur gemaakt. Aan de hand van discussies tussen kleuradviseurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten vond de afstemming van de kleuren plaats. Het is een illustratie hoe zorgvuldig deze buurt is ontwikkeld. Nergens in Nederland is zoveel aandacht aan de kleurstelling van een woonbuurt besteed.’

In samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere wordt de originele maquette van de Regenboogbuurt door vrijwilligers gerestaureerd. De oorspronkelijke maker en de huidige conservator zijn als adviseurs bij de restauratie betrokken. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook toen gebruikt zijn, wordt de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Waar complete huizenblokken verloren zijn gegaan kunnen in overleg nieuwe technieken worden toegepast (3D printen?). De boompjes in alle maten en verschillende kleuren worden weer in ere hersteld en waar nodig bijgeplant. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Museum Het Schip Amsterdam en Erfgoedhuis Almere hebben belangstelling om delen ervan tentoon te stellen. Het geheel past alleen in een grote ruimte, bijvoorbeeld het Stadhuis, KAF of BataviaLand. Heeft u interesse om aan de restauratie van de maquette mee te werken? Laat het ons weten!