Stichting Regenboogbuurt is blij met coalitie akkoord Almere

Het coalitie akkoord zet het imago van de stad, citymarketing, erfgoed, divers cultuuraanbod en bewonersparticipatie op de politieke agenda. Al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden in de Regenboogbuurt.

De Regenboogbuurt speelt als Icoon van Almere een grote rol bij het imago van de stad als architectuurstad. De buurt is van groot belang als jong cultureel erfgoed van Almere. Dit is door de gemeenteraad in 2016 dan ook als uitgangspunt genomen voor de raadsbreed aangenomen motie Laat De Regenboogbuurt Niet Van Kleur Verschieten.

Maar liefst 12 partijen van buiten Almere hebben de gemeente Almere kort geleden nogmaals laten weten dat de Regenboogbuurt een optimale bescherming verdient. Dit zijn stuk voor stuk gezaghebbende partijen, die actief de citymarketing van Almere in binnen- en buitenland ondersteunen, waaronder een aantal architecten zoals Sjoerd Soeters, Liesbeth van der Pol en Marc Visser. Hun visie wordt onder andere ondersteund door zienswijzen van oud-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Rijksplanologische dienst prof. dr. mr. Jenno Witsen, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, en door woningbouwcorporaties. Daarmee sluiten ze aan bij de wens van een ruime meerderheid van particuliere huiseigenaren in de buurt.

Bewonersparticipatie op gebied van cultuur is in de Regenboogbuurt breed mogelijk. Stichting Regenboogbuurt biedt actieve bewoners de gelegenheid om in en voor hun buurt van alles te doen.

Zo wordt de originele maquette die in 1994 op de BouwRAI te zien was door een team van vrijwilligers gerestaureerd in samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere. Er is ook ruimte voor andere soorten creativiteit; fotograferen als hobby in deze fotogenieke buurt bijvoorbeeld werd belicht door de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. De Regenboogbuurt haakt in samenwerking met de afdeling Archeologie en Monumenten van de gemeente Almere aan bij de landelijke Open Monumentendagen met o.a. rondwandelingen onder leiding van lokale gidsen en kinderactiviteiten. Bewoners organiseren eigen informatieavonden voor bewoners, aanvullend op die van de gemeente, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd.
Met enige regelmaat worden nieuwe initiatieven opgestart. Heeft u zelf een idee dat u samen met ons wilt vormgeven? Laat het ons weten!