Raadsvoorstel aangenomen

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het oorspronkelijke karakter van de Regenboogbuurt beter moet beschermen.
Doel van het raadsvoorstel is om de woningeigenaren in de Regenboogbuurt te enthousiasmeren en stimuleren om de oorspronkelijke kleuren te hanteren.
Als middel is het aanpassen van de welstandsnota gekozen.
Onderdeel van het raadsbesluit is het beschrijven en fotograferen van de 27 projecten, architectuur, vormgeving, detaillering, materiaal en kleuren per project en dit vastleggen in een publiek toegankelijke database. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

Klik hier voor de filmopname.