Raadsvoorstel aangenomen

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het oorspronkelijke karakter van de Regenboogbuurt beter moet beschermen.
Als middel is gekozen voor het aanpassen van de welstandsnota.

Doel van het raadsvoorstel is om de woningeigenaren in de Regenboogbuurt te enthousiasmeren en stimuleren om de oorspronkelijke kleuren te hanteren.
Onderdeel van het raadsbesluit is dan ook het beschrijven en fotograferen van de 27 projecten, architectuur, vormgeving, detaillering, materiaal en kleuren per project en dit vastleggen in een publiek toegankelijke database. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

Klik hier voor de resultaten van de enquete onder particuliere eigenaren.

Klik hier voor het advies van de welstandscommissie.

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

Klik hier voor de filmopname.