Rabobank Clubkas Campagne resultaat

De Rabobank heeft € 50.000 verdeeld onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank hebben bepaald welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Stichting Regenboogbuurt heeft een mooi bedrag gekregen! Hierbij willen we iedereen bedanken die ook op ons gestemd heeft. We gaan hiermee, in samenwerking met De Almeerdaagse, bordjes plaatsen voor wandelingen langs de mooiste plekjes van de Regenboogbuurt.

Expositie Regenboogbuurt in Beeld 2017

De 10 winnende foto’s van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017 zijn inmiddels bekend. Wilt u de foto’s ‘live’ bewonderen? Gedurende de hele maand oktober worden ze op groot formaat tentoongesteld in de B-passage van het Stadhuis van Almere. De passage is voor iedereen toegankelijk, dus komt dat zien!

Open Monumentendagen 2017 resultaat

Ruim 150 (!) mensen hebben in het weekend van 9 en 10 september tijdens de Open Monumentendagen onze locaties en activiteiten in de Regenboogbuurt bezocht. Mensen uit de buurt, uit Almere, maar ook van (ver) daarbuiten. Er zijn mooie verhalen verteld en veel ervaringen met elkaar gedeeld. Alle 15 locaties in Almere samen ontvingen ca. 3000 mensen. Het was al met al een geweldig evenement! Dit alles was alleen mogelijk dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Mede namens de gemeente Almere bedankt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt iedereen heel hartelijk voor jullie enorme inzet!

Buurtgenoten Richard Vierbergen en Regina van Oorschot maakten samen een impressie.  Klik hier voor de filmopname.

Winnende foto’s fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september maakte wethouder Tjeerd Herrema de 10 winnende fotos bekend van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. Met 27 deelnemers en 95 fotos was dit best spannend. Gefeliciteerd allemaal! De winnende foto van Bert de Ronde; De Rode Donders. Foto nr. 2 van Jan Wiefferink; Mahoniestraat.   Foto nr. 3 van Emke Kooistra; Terracottastraat.   Foto nr. 4 van Mascha Remmelts-Langevoort; Terracottastraat.   Foto nr. 5 van Hans Jan Dürr; Terracottastraat. Foto nr. 6  van Niels Baars; Siennastraat.   Foto nr. 7 van Maria van Daalen; geen sneeuwpret, maar lentepret in de Sepiastraat. Foto nr. 8 van Bert de Ronde; Pastelstraat.   Foto nr. 9 van Eloy Millennia Gotjé; Chamoisstraat.   Foto nr. 10 van Eloy Millennia Gotjé; Smaragdhof.

Gemeente Almere neemt Monumentenverordening aan

Op 9 februari 2017 nam de gemeenteraad van Almere haar eerste Monumentenverordening aan. Vanaf dat moment staat er dus een kist met gereedschap klaar waarmee gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten kunnen worden aangewezen. Het wachten is op het moment waarop de gemeente deze instrumenten voor het eerst zal gebruiken. 

Klik hier voor de verordening.

 

 

Van de voorzitter

De Regenboogbuurt in Almere is een heel bijzondere buurt. Het is de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig, gedetailleerd en geregisseerd is toegepast. Als jong cultureel erfgoed is zij een streven naar behoud en een goede bescherming waard.

In de loop der jaren is gebleken dat de bescherming, die de buurt vanaf de oplevering medio jaren ‘90 heeft gekregen, onvoldoende is. In 2015 en 2016 is in de buurt, met de bewoners en in het gemeentebestuur uitgebreid over kleurbehoud gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu investeert in een kleuren- en materialendatabase en duidelijker regelgeving voor de toekomst.

De gemeente zal door haar beleid bestaande huiseigenaren motiveren en stimuleren om zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te blijven en nieuwe eigenaren informeren over hun bijzondere woonomgeving. Bovendien heeft de gemeente de Regenboogbuurt in januari 2017 benoemd tot Buitengewone Buiten Buurt. Aanleiding daarvoor was voornamelijk het streven naar een betere bescherming van de buurt door bewoners. Dat is een mooi begin!

Op 27 januari is Stichting Regenboogbuurt opgericht. Het bestuur bestaat uit bewoners van de Regenboogbuurt. Doel van deze Stichting – zonder winstoogmerk – is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

In 2017 schenken we speciale aandacht aan de specifieke beplanting en het straatmeubilair, in het kader van het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente vanaf 2018 gepland is. Daarnaast monitoren we de voortgang van de database en de ontwikkeling van de regelgeving. We verzamelen informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen. Ook bouwen we aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen.

Via deze website en toekomstige activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en met u te delen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en foldermateriaal, bijvoorbeeld de eerste verkoopbrochures. Wilt u meedoen, meedenken of iets bijdragen (praktisch of financieel) om het unieke karakter van de Regenboogbuurt te behouden of de buurt in de spotlight te zetten? Laat het ons weten!

Samen kunnen we meer!

Eva van Oene, voorzitter

 

Raadsvoorstel aangenomen

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het oorspronkelijke karakter van de Regenboogbuurt beter moet beschermen.
Als middel is gekozen voor het aanpassen van de welstandsnota.

Doel van het raadsvoorstel is om de woningeigenaren in de Regenboogbuurt te enthousiasmeren en stimuleren om de oorspronkelijke kleuren te hanteren.
Onderdeel van het raadsbesluit is dan ook het beschrijven en fotograferen van de 27 projecten, architectuur, vormgeving, detaillering, materiaal en kleuren per project en dit vastleggen in een publiek toegankelijke database. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

Klik hier voor de resultaten van de enquete onder particuliere eigenaren.

Klik hier voor het advies van de welstandscommissie.

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

Klik hier voor de filmopname.