Stichting Regenboogbuurt heeft Kleur Buiten Prijs ontvangen

Op 8 december 2017 heeft Stichting Kleurenvisie onder grote belangstelling de Kleur Buiten Prijs 2017 uitgereikt aan Stichting Regenboogbuurt. Deze prijs wordt periodiek toegekend voor projecten en/of instellingen met een weloverwogen en inspirerend kleurbeleid.

Stichting Regenboogbuurt zet zich in om het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere-Buiten te behouden. Deze buurt is omstreeks 1995 gerealiseerd en ontworpen rond het thema kleur. Nu, ruim 20 jaar later, vraagt een zorgvuldig beheer van deze unieke kleurtoepassing in de Regenboogbuurt extra aandacht. Het betreft niet alleen de specifieke kleuren van ca. 2000 woningen, maar ook die van de openbare ruimte. Stichting Regenboogbuurt spant zich in voor een gericht Welstandsbeleid en het borgen van het bijzondere karakter.

Stichting Kleurenvisie is hét kennisplatform op het gebied van kleurtoepassing in Nederland. In de afgelopen jaren is o.a. een prijs toegekend aan de wijk “Le Meridien” in Rotterdam en de nieuwe spoorbrug over de IJssel van de Hanzelijn nabij Zwolle.  

De prijs bestaat uit een plaquette, die is overhandigd door Ir. Pi de Bruijn, voorzitter van Kleurenvisie, aan Eva van Oene, voorzitter van Stichting Regenboogbuurt. Tijdens de bijeenkomst heeft Floor van Dusseldorp, die als expert destijds was betrokken bij de vormgeving van de Regenboogbuurt, een inleiding gehouden.

Onder de aanwezigen waren o.a. Jan de Vletter, in 2015 initiatiefnemer van het Manifest voor behoud en bescherming van de Regenboogbuurt (te lezen en te onderschrijven op www.regenboogbuurt.nl) en Ir. Hans Laumanns, indertijd projectleider voor de Regenboogbuurt namens de gemeente Almere.

Inloopspreekuur Stichting Regenboogbuurt

Stichting Regenboogbuurt wil graag persoonlijk kennismaken met alle bewoners van de Regenboogbuurt. Daarom organiseren we elke maand een inloopspreekuur met 2 bestuursleden/vrijwilligers. We hopen uw vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Ook liggen er een aantal materialen ter inzage. Bijvoorbeeld onze groeiende collectie boeken waarin de Regenboogbuurt een rol speelt.

Elke 3e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur staat koffie en thee voor u klaar in het wijkkantoor, Regenboogweg 45 (voormalige dependance van basisschool Het Spectrum).

U bent welkom, dus graag tot ziens!

 

Rabobank Clubkas Campagne resultaat


De Rabobank heeft € 50.000 verdeeld onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank hebben bepaald welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Stichting Regenboogbuurt heeft een mooi bedrag gekregen! Hierbij willen we iedereen bedanken die ook op ons gestemd heeft. We gaan hiermee, in samenwerking met De Almeerdaagse, bordjes plaatsen voor wandelingen langs de mooiste plekjes van de Regenboogbuurt.

Expositie Regenboogbuurt in Beeld 2017

De 10 winnende fotos van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017 zijn inmiddels bekend. Wilt u de fotos ‘live’ bewonderen? Gedurende de hele maand oktober worden ze op groot formaat tentoongesteld in de B-passage van het Stadhuis van Almere. De passage is voor iedereen toegankelijk, dus komt dat zien!

Rabobank Clubkas Campagne start

De Rabobank verdeelt € 50.000 onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.

Ook Stichting Regenboogbuurt doet mee!
In de Regenboogbuurt, achter de Rode Donders van architect Liesbeth van der Pol, liggen prachtige straten en fraaie hofjes, waar de bebouwing en beplanting qua kleur helemaal op elkaar zijn afgestemd. Vele bekende architecten hebben er een bijdrage aan geleverd.
Met de opbrengst van de Clubkas Campagne plaatsen we in samenwerking met De Almeerdaagse routebordjes zodat u op eigen gelegenheid kunt wandelen langs de mooiste plekjes in de kleurrijke Regenboogbuurt. Ervaar wat kleur met u doet, zelfs als het weer tijdens uw wandeling misschien wat minder mooi is. Via een QR code kunt u straks op enkele plekken met uw mobiele telefoon achtergrondinformatie over bebouwing en beplanting ophalen.
Deze samenwerking tussen Stichting Regenboogbuurt en De Almeerdaagse is uw steun zeker waard.

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen, en brengen via een stemsite hun stem uit op de verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke organisaties die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank Almere mogen dus stemmen, en u kunt alleen stemmen van dinsdag 3 oktober tot en met dinsdag 17 oktober 2017.

Wat kunt u doen om ons te steunen als u zelf geen lid bent van de Rabobank? U kunt in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Almere en vragen of zij op Stichting Regenboogbuurt willen stemmen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stem of steun 

foto van Diana van Diepen.

Open Monumentendagen 2017 resultaat

Ruim 150 (!) mensen hebben dit weekend tijdens de Open Monumenten Dagen onze locaties en activiteiten in de Regenboogbuurt bezocht. Mensen uit de buurt, uit Almere, maar ook van (ver) daarbuiten. Er zijn mooie verhalen verteld en veel ervaringen met elkaar gedeeld. Alle 15 locaties in Almere samen ontvingen ca. 3000 mensen. Het was al met al een geweldige evenement! Dit alles was alleen mogelijk dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Mede namens de gemeente Almere bedankt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt iedereen heel hartelijk voor jullie enorme inzet!

Buurtgenoten Richard Vierbergen en Regina van Oorschot maakten samen deze impressie:  OpenMonumentenDag 2017 Almere Buiten

Winnende foto’s fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september maakte wethouder Tjeerd Herrema de 10 winnende fotos bekend van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. Met 27 deelnemers en 95 fotos was dit best spannend. Gefeliciteerd allemaal!

De winnende foto van Bert de Ronde De Rode Donders.

Foto nr. 2 van Jan Wiefferink;
Mahoniestraat.
Foto nr. 3 van Emke Kooistra;
Terracottastraat.
Foto nr. 4 van Mascha Remmelts-Langevoort;
Terracottastraat.
Foto nr. 5 van Hans Jan Dürr;
Terracottastraat.
Foto nr. 6  van Niels Baars;
Siennastraat.
Foto nr. 7 van Maria van Daalen;
geen sneeuwpret, maar lentepret in de Sepiastraat.
Foto nr. 8 van Bert de Ronde;
Pastelstraat.
Foto nr. 9 van Eloy Millennia Gotjé;
Chamoisstraat.
Foto nr. 10 van Eloy Millennia Gotjé;
Smaragdhof.

Open Monumentendagen 2017

De gemeente Almere doet dit jaar voor het eerst op volle kracht mee aan de landelijke Open Monumentendagen. Er zijn 15 lokaties, verspreid over heel Almere. Stichting Regenboogbuurt coordineert de activiteiten in de Regenboogbuurt. Er zijn rondwandelingen olv lokale gidsen, open gebouwen, een verrassingshuis en kinderspelen. Bovendien worden op zaterdag 9 september om 16.00 in het wijkkantoor de 10 winnende fotos bekendgemaakt van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Download hier de flyer van de OpenMonumentenDag 2017

Fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017 start

Tijdens de Zomerbazaar Regenboogbuurt is het startschot gegeven voor de allereerste fotowedstrijd ooit in onze Regenboogbuurt: Regenboogbuurt in Beeld 2017. Iedereen is welkom om foto’s in te sturen. De uiterste inzenddatum is 24 augustus 2017. Meer informatie is middels onderstaande folder huis aan huis verspreid.