NL Doet 2018: Rondje Regenboogbuurt is een feit

 

 

De Rode Donders van architect Liesbeth van der Pol zijn de bekendste gebouwen van de Regenboogbuurt, misschien wel van Almere. Maar daarachter ligt nog veel meer moois. De Regenboogbuurt is gemaakt op basis van een kleurenplan. Kleurgebruik is essentieel deel van de architectuur en tot in detail geregisseerd. Dat is nergens ter wereld op deze schaal gedaan.

Er zijn prachtige straten en fraaie hofjes, waar de bebouwing en beplanting qua kleur tot in detail op elkaar zijn afgestemd. Vele bekende architecten zoals Sjoerd Soeters, Aldo van Eyck en Jeroen Geurst hebben er een bijdrage aan geleverd. Tijdens een wandeling ervaart u het best wat kleur met u doet, zelfs als het weer misschien wat minder mooi is.

Stichting Regenboogbuurt heeft daarom het initiatief genomen om bordjes te ontwikkelen met pijlen voor wandelroutes door de Regenboogbuurt en met QR codes voor toegang tot achtergrondinformatie over de Regenboogbuurt. Een Rondje Regenboogbuurt!

We zijn bij de uitvoering ondersteund door het Oranjefonds (NL Doet) en de Rabobank Almere (Clubkasactie) en werken daarbij samen met De Almeerdaagse (deze nieuwe routes sluiten aan op hun bestaande routes) en Weethoejeleeft in Almere (zij maakten de bordjes gereed voor montage).

Tijdens NL Doet op 10 maart 2018 hebben een aantal vrijwilligers deze bordjes in de buurt geplaatst.

Resultaat is dat er op dit moment drie opties zijn om aan de hand van bordjes een route door de buurt te lopen: er zijn twee routes uitgezet van elk 2,5 km door delen van de buurt (oost en west) en een route van 5 km door de hele buurt. Mogelijke startpunten zijn: de bushaltes Regenboogbuurt Noord en Zuid en Almeerdaagse wandelknooppunt 579. In de komende periode komen er dankzij 2 nieuwe wandelknooppunten van De Almeerdaagse twee extra routes bij van elk 2,5 km door delen van de buurt (noord en zuid).

Via bordjes met QR codes langs de routes kun je achtergrondinformatie ophalen over de geschiedenis, bebouwing, beplanting en kunst in de Regenboogbuurt. Er zijn op dit moment 4 bordjes met QR codes geplaatst. In de komende periode komen er nog 16 bij.

De bordjes blijven gewoon hangen, net als de bordjes van De Almeerdaagse. Je kunt deze routes dus het hele jaar door op eigen gelegenheid wandelen. De paden zijn over de hele route verhard, dus geschikt voor iedereen!

Gezocht: Ambassadeurs voor de Regenboogbuurt

Woon je in de Regenboogbuurt, ben je enthousiast over je buurt en wil je je enthousiasme graag delen? Dan zoeken wij jou! Als Ambassadeur maak je kennis met nieuwe bewoners in je eigen straat of project.          

Je mag hen namens Stichting Regenboogbuurt een welkomsttasje met leuke gadgets overhandigen. Nieuwe bewoners kunnen zichzelf bij ons aanmelden om het tasje op te halen of thuis te ontvangen. Een mooie gelegenheid om hen iets te vertellen over deze buurt (wat is waar?), de geschiedenis en over het unieke karakter ervan.        

Wil je hier zelf eerst meer over weten, of meteen als Ambassadeur aan de slag? Tijdens het inloopspreekuur, elke derde dinsdagavond van de maand, vertellen we je er graag alles over; tijd en plaats vind je in de agenda. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Diana van Diepen, secretaris

Van de voorzitter

Stichting Regenboogbuurt bestaat alweer een jaar. Onze ambities blijven hoog en voor dit jaar staan er veel nieuwe activiteiten gepland. Bijvoorbeeld een informatieve wandelroute door de buurt ism De Almeerdaagse, en een samenwerking met museum Het Schip in Amsterdam voor een tentoonstelling.

Natuurlijk krijgen ook bestaande evenementen een vervolg, zoals deelname aan de Open Monumentendagen.

Helaas hebben we als bestuur afscheid moeten nemen van Pieter, Cor en Ineke. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste stappen die we als Stichting hebben gezet in de richting van onze toekomstdromen. Het is fijn om te merken dat ze onze doelen blijven steunen.

Omdat we veel dingen willen oppakken hopen we dit jaar ons bestuur weer uit te breiden. Lijkt het je leuk om op bestuurlijk en/of uitvoerend niveau bij te dragen aan behoud, bescherming en promotie van het unieke karakter van de Regenboogbuurt? Dan komen wij graag met je in contact! We zien je mailtje graag tegemoet, of liever nog een persoonlijke kennismaking. Dat kan heel makkelijk tijdens één van onze maandelijkse inloopavonden; de data vind je in de agenda.

Met vriendelijke groet,

Eva van Oene, voorzitter

Nieuwjaarsbijeenkomst Regenboogbuurt

Op 25 januari 2018 vond de allereerste Nieuwjaarsbijeenkomst ooit (!) voor de Regenboogbuurt plaats in het wijkkantoor. Deze was gezamenlijk georganiseerd door Wijkteam Buiten Midden, Stichting Regenboogbuurt, Buurtpreventie Regenboogbuurt en Repair Café Regenboogbuurt, en was bedoeld voor alle bewoners van de Regenboogbuurt.

Het informele karakter van de bijeenkomst gaf iedereen de kans om de mensen achter deze organisaties én uw buurtgenoten (beter) te leren kennen. De gezamenlijke organisaties boden alle gasten een bescheiden hapje en drankje aan. Het was al met al erg leuk.

Hartelijk dank als u er was en graag tot gauw!              

Namens de gezamenlijke organisaties Regenboogbuurt

Concept Welstandsnota 2018

Het concept van de nieuwe welstandsnota Almere 2018. Met jawel op de laatste pagina’s de Regeling kleurbehoud Regenboogbuurt. 06c_BL_Concept_Welstandsnota_WELSTANDSNOTA

Van dinsdag 2 januari tot en met dinsdag 13 februari kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op de concept welstandsnota indienen. Voor meer informatie zie https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/welstand/

Het zal u niet verbazen dat wij een zienswijze gaan indienen. Maar wij horen ook graag hoe u over de regeling denkt!

Stichting Regenboogbuurt heeft Kleur Buiten Prijs ontvangen

Op 8 december 2017 heeft Stichting Kleurenvisie onder grote belangstelling de Kleur Buiten Prijs 2017 uitgereikt aan Stichting Regenboogbuurt. Deze prijs wordt periodiek toegekend voor projecten en/of instellingen met een weloverwogen en inspirerend kleurbeleid.

Stichting Regenboogbuurt zet zich in om het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere-Buiten te behouden. Deze buurt is omstreeks 1995 gerealiseerd en ontworpen rond het thema kleur. Nu, ruim 20 jaar later, vraagt een zorgvuldig beheer van deze unieke kleurtoepassing in de Regenboogbuurt extra aandacht. Het betreft niet alleen de specifieke kleuren van ca. 2000 woningen, maar ook die van de openbare ruimte. Stichting Regenboogbuurt spant zich in voor een gericht Welstandsbeleid en het borgen van het bijzondere karakter.

Stichting Kleurenvisie is hét kennisplatform op het gebied van kleurtoepassing in Nederland. In de afgelopen jaren is o.a. een prijs toegekend aan de wijk “Le Meridien” in Rotterdam en de nieuwe spoorbrug over de IJssel van de Hanzelijn nabij Zwolle.  

De prijs bestaat uit een plaquette, die is overhandigd door Ir. Pi de Bruijn, voorzitter van Kleurenvisie, aan Eva van Oene, voorzitter van Stichting Regenboogbuurt. Tijdens de bijeenkomst heeft Floor van Dusseldorp, die als expert destijds was betrokken bij de vormgeving van de Regenboogbuurt, een inleiding gehouden.

Onder de aanwezigen waren o.a. Jan de Vletter, in 2015 initiatiefnemer van het Manifest voor behoud en bescherming van de Regenboogbuurt (Hier te lezen en te onderschrijven) en Ir. Hans Laumanns, indertijd projectleider voor de Regenboogbuurt namens de gemeente Almere.

Inloopspreekuur Stichting Regenboogbuurt

Stichting Regenboogbuurt wil graag persoonlijk kennismaken met alle bewoners van de Regenboogbuurt. Daarom organiseren we elke maand een inloopspreekuur met 2 bestuursleden/vrijwilligers. We hopen uw vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Ook liggen er een aantal materialen ter inzage. Bijvoorbeeld onze groeiende collectie boeken waarin de Regenboogbuurt een rol speelt.

Elke 3e dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur staat koffie en thee voor u klaar in het wijkkantoor, Regenboogweg 45 (voormalige dependance van basisschool Het Spectrum).

U bent welkom, dus graag tot ziens!