Luchtfotoboekje Regenboogbuurt

Er is een mooi fotoboekje op A4 formaat uitgekomen met luchtfotos van de Regenboogbuurt. Dit boekje is tijdens het bewonersplatform Almere Buiten op 6 november gepresenteerd. Buurtgenoot en oud-bestuurslid van Stichting Regenboogbuurt Cor Grootveld nam uit handen van wethouder Hilde van Garderen het eerste exemplaar in ontvangst.
Founding father van de Regenboogbuurt, Hans Laumanns, heeft bijgedragen aan de tot stand koming ervan, en wethouder Maaike Veeningen schreef het voorwoord.

Dankzij een samenwerking met de gemeente kan Stichting Regenboogbuurt dit boekje gratis aan bewoners aanbieden. Wilt u zo’n boekje ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw naam en adresgegevens naar info@regenboogbuurt.nl. Eén per adres, zolang de (grote, maar niet onbeperkte) voorraad strekt.

Rabobank Clubkas Campagne 2018 start

De Rabobank verdeelt € 50.000 onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.

Ook Stichting Regenboogbuurt doet mee!
Het ontwerp van de Regenboogbuurt is onderdeel geweest van de BouwRAI 1994. De originele maquette die daar is tentoongesteld, en later in het stadhuis van Almere te zien was, wordt door vrijwilligers gerestaureerd. De oorspronkelijke maker en de curator van BataviaLand Lelystad zijn als adviseur bij de restauratie betrokken. De maquette wordt gerestaureerd in het Erfgoedhuis Almere. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook toen gebruikt zijn, wordt de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Waar complete huizenblokken verloren zijn gegaan kunnen nieuwe technieken worden toegepast (3D printen, in samenwerking met Windesheim Almere). De boompjes in alle maten en kleuren worden weer in ere hersteld en waar nodig bijgemaakt. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Hij illustreert hoe zorgvuldig de kleuren van de Regenboogbuurt tot stand zijn gekomen. Doel is om hem weer tentoon te stellen. Museum Het Schip Amsterdam en Erfgoedhuis Almere hebben belangstelling om delen ervan tentoon te stellen. Het geheel past alleen in een grote ruimte. KAF misschien?

Deze samenwerking tussen Stichting Regenboogbuurt, Erfgoedhuis Almere, BataviaLand Lelystad en Windesheim Almere én enthousiaste vrijwilligers is uw steun zeker waard

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen, en brengen via een stemsite hun stem uit op de verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke organisaties die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank Almere mogen dus stemmen, en u kunt alleen stemmen van dinsdag 2 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018.

Wat kunt u doen om ons te steunen als u zelf geen lid bent van de Rabobank? U kunt in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Almere en vragen of zij op Stichting Regenboogbuurt willen stemmen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stem of steun.

Stichting Regenboogbuurt wil bezoekers- en informatiecentrum

De Stichting Regenboogbuurt in Almere wil een Regenboogbuurt Huis realiseren. Dit moet een bezoekerscentrum worden voor bewoners van Almere en toeristen, maar ook voor architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland die werken met kleur in architectuur en landschapsinrichting.

De stichting wil onder meer een tentoonstellingsruimte inrichten en een plek voor lezingen en workshops realiseren. Doel is het verzamelen en delen van informatie en hierdoor de Regenboogbuurt zichtbaarder maken.
Uiteraard wil de stichting een locatie in de Regenboogbuurt. Die locatie zou sowieso op een mooie zichtlocatie moeten liggen en gelijkvloers zijn, zodat ook mensen met een beperking er makkelijk toegang hebben. Om deze locatie te realiseren is de stichting nog op zoek naar fondsen.

Kleur essentieel

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Kleur is hier een essentieel deel van het ontwerp en tot in detail geregisseerd. Daardoor is een uniek samenspel ontstaan tussen de kleuren op de huizen en op de beplanting in de openbare ruimte. Dat is op deze schaal nergens ter wereld gedaan.
Het is een wijk die nationaal en internationaal grote aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt, die door deskundigen, waaronder het Cuypersgenootschap, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Stichting Kleur&Visie beschouwd wordt als jong cultureel erfgoed van Almere, en die door de enorme verscheidenheid aan op kleur geselecteerde beplanting als Bewoond Arboretum kan worden bestempeld.

Jong Cultureel erfgoed

Het beoogde Regenboogbuurt Huis draagt volgens de stichting bij aan het verzamelen, beschikbaar stellen en delen van gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt. Daarnaast geeft het bewoners en specialisten een platform om in gesprek te gaan, voorlichting te geven en culturele activiteiten te ontplooien. Hierdoor zal de Regenboogbuurt als jong cultureel erfgoed haar plekje verdienen. En juist die extra informatie zal ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers de buurt nog beter kunnen beleven, begrijpen en waarderen.

Historie

De Regenboogbuurt in Almere Buiten is tussen 1994 en 1998 op initiatief van de gemeente Almere ontwikkeld als themawijk met kleur als voornaamste architectonische element. Een kleurenplan is gemaakt door beeldend kunstenaar en kleuradviseur Floor van Dusseldorp. Hij heeft zich laten inspireren door het revolutionaire werk van architect Bruno Taut uit de jaren 20 van de vorige eeuw in Berlijn. De 2078 woningen zijn deels in bezit van de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en Goede Stede en AEGON B.V.

Volwassen

Volgend jaar viert de Regenboogbuurt haar 21 jarig bestaan. De buurt is dan volwassen. In september 2019 wordt de buurt ook belicht in een tentoonstelling over Bruno Taut in Museum Het Schip Amsterdam. In voorbereiding daarop wordt de originele maquette van de Regenboogbuurt, die in 1994 op de BouwRAI stond, door vrijwilligers gerestaureerd.

bron: http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2165-wonen/nieuws/1475419-stichting-regenboogbuurt-wil-bezoekers-en-informatiecentrum

Open Monumentendagen 2018 resultaat

Ruim 100 (!) mensen hebben dit weekend tijdens de Open Monumentendagen onze locaties en activiteiten in de Regenboogbuurt bezocht. Mensen uit de buurt, uit Almere, maar ook van (ver) daarbuiten. Er zijn mooie verhalen verteld en veel ervaringen met elkaar gedeeld. Alle locaties en activiteiten in Almere samen ontvingen ruim 3000 mensen. Het was al met al een geweldig evenement! Dit alles was alleen mogelijk dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Mede namens de gemeente Almere bedankt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt iedereen heel hartelijk voor jullie enorme inzet!
Stichting Regenboogbuurt bedankt ook haar samenwerkingspartners BataviaLand Lelystad, Erfgoedhuis Almere, Deen Regenboogbuurt, Scootmobiel Club Almere, Philadelphia Wonen Borneostraat, KleurInCultuur en Emile voor het meebrengen van zijn door hemzelf (!) gemaakte draaiorgel ‘De Tierelier’. Heel hartelijk dank voor de fijne samenwerking!

Kijk hier voor het leuke filmpje van Regina van Oorschot en Richard Vierbergen.

Open Monumentendagen 2018

De gemeente Almere doet dit jaar voor de tweede keer op volle kracht mee aan de landelijke Open Monumentendagen. Er zijn 16 lokaties en 7 activiteiten, verspreid over heel Almere. Stichting Regenboogbuurt verzorgt samen met een leuk team van vrijwilligers een gevarieerd programma op 8 en 9 september. Er is een pop-up informatiecentrum over de Regenboogbuurt met o.a. maquetterestaurateurs aan het werk, rondleidingen door de buurt o.l.v. een lokale gids, rondwandelen door de buurt op eigen gelegenheid langs bordjes met QR codes en kinderactiviteiten in het teken van kleur en architectuur! Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Download hier de flyer van de Open Monumentendagen 2018

welstandsnota 2018 aangenomen

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2018 aangenomen.
Door middel van een amendement op de conceptnota heeft zij de voorgestelde Regeling Kleurbehoud Regenboogbuurt als onderdeel van deze nota afgewezen.
De meeste partijen waren niet tevreden met de manier waarop bescherming van deze bijzondere buurt volgens die Regeling zou worden vormgegeven.
Ook waren er vragen over de correctheid en volledigheid van de database.
De wethouder heeft tijdens de bespreking van de welstandsnota tijdens de politieke markt in dit kader een aantal toezeggingen gedaan.

Tentoonstelling Stichting Regenboogbuurt Almere en Museum Het Schip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Het Schip organiseert vanaf de zomer 2019 samen met Stichting Regenboogbuurt Almere een tentoonstelling over de Duitse architect/stedenbouwkundige Bruno Taut.

Bruno Taut (1880 – 1938) was een van de belangrijkste architecten van het modernisme en is bekend vanwege zijn expressionistische en kleurrijke gebouwen. Doordrongen van utopische idealen zocht hij naar oplossingen voor arbeiderswoningen, en de stedelijke ontwikkelingen. In zijn tijd als bouwmeester van Maagdenburg voorzag hij grauwe gebouwen van felle kleuren. In Berlijn zijn enkele wijken (Siedlungen) naar zijn ontwerp tot stand gekomen waarvan de bekendste de Hufeisensiedlung is. Taut onderhield veel contact met Nederlandse architecten en is meerdere malen gepubliceerd in Wendingen, hét tijdschrift van de Amsterdamse School. Ook na zijn dood bleef de bewondering voor Taut groot, in Duitsland en Nederland zijn meerdere woonwijken gebouwd in navolging van de ideeën van Taut. De Regenboogbuurt in Almere is daar het grootste voorbeeld van, voltooid in 1998. Vooral het oostelijke deel van deze wijk is met felle kleuren gebaseerd op Tauts wijken Britz en Onkel Toms Hütte in Berlijn.

De tentoonstelling is te zien in Museum Het Schip en komt tot stand in samenwerking met Stichting Regenboogbuurt Almere. In de tentoonstelling zal de focus liggen op het leven en werk van Bruno Taut met een speciale interesse in de manier waarop zijn ideeën later zijn overgenomen door andere architecten en stedenbouwers, zoals in de Regenboogbuurt. Naast de tentoonstelling zal een educatieprogramma worden samengesteld met onder anderen een bustocht naar de Regenboogbuurt en lezingen van architecten en architectuurwetenschappers. Ook voor kinderen zullen er op maat gemaakte Taut-workshops en -rondleidingen te volgen zijn tijdens de duur van de tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling past in de nieuwe koers die Museum Het Schip is ingeslagen. Door de internationale tijdgenoten van de Amsterdamse School te tonen in wisseltentoonstellingen plaatst het museum de Amsterdamse School in een bredere, internationale context. In 2018 gebeurt dat met de tentoonstelling over Gaudí. In de zomer van 2019 is Bruno Taut aan de beurt.

bron: https://www.hetschip.nl/exposities-museum-het-schip/tijdelijke-exposities/1560-vooraankondiging-expositie-bruno-taut

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Comité van Aanbeveling hebben onder andere zitting:

  • Bas Eenhoorn, oud-voorzitter van Stichting Kleur Buiten en burgemeester van Amstelveen
  • Floor van Dusseldorp, beeldend kunstenaar en kleuradviseur, ontwerper van het kleurenplan Regenboogbuurt
  • Pi de Bruijn, architect en voorzitter van Stichting KleurenVisie
  • Jan de Vletter, oud-directeur van Woningbouwcorporatie De Alliantie en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Regenboogbuurt
  • Jeroen Geurst, architect in o.a. Regenboogbuurt en kleurenwijk VoltaGalvani in Eindhoven
  • Hans Laumanns, initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de Regenboogbuurt en projectleider namens de gemeente Almere
  • Tjeerd Herrema, oud-wethouder van Amsterdam en Almere en initiatiefnemer van de Honderd van Herrema (waardevol na-oorlogs erfgoed in Amsterdam)
  • Sjoerd Soeters, architect in o.a. Regenboogbuurt en Zaanstad
  • Winfried Brenne, architect en Taut-kenner in Berlijn, auteur van boeken en artikelen over Taut en restaurator van werk van Taut
  • Petra Brouwer, architectuurhistorica aan de Universiteit van Amsterdam

Stichting Regenboogbuurt is blij met coalitie akkoord Almere

Het coalitie akkoord zet het imago van de stad, citymarketing, erfgoed, divers cultuuraanbod en bewonersparticipatie op de politieke agenda. Al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden in de Regenboogbuurt.
De Regenboogbuurt speelt als voornaamste Icoon van Almere een grote rol bij het imago van de stad als architectuurstad. De buurt is van groot belang als jong cultureel erfgoed van Almere. Dit is door de gemeenteraad in 2016 dan ook als uitgangspunt genomen voor de raadsbreed aangenomen motie Laat De Regenboogbuurt Niet Van Kleur Verschieten.
Maar liefst 12 partijen van buiten Almere hebben de gemeente Almere kort geleden nogmaals laten weten dat de Regenboogbuurt een optimale bescherming verdient. Dit zijn stuk voor stuk gezaghebbende partijen, die actief de citymarketing van Almere in binnen- en buitenland ondersteunen, waaronder een aantal architecten zoals Sjoerd Soeters, Liesbeth van der Pol en Marc Visser. Hun visie wordt onder andere ondersteund door zienswijzen van oud-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Rijksplanologische dienst prof. dr. mr. Jenno Witsen, Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, door woningbouwcorporaties en een ruime meerderheid van particuliere huiseigenaren in de buurt.
Bewonersparticipatie op gebied van cultuur is in de Regenboogbuurt breed mogelijk. Stichting Regenboogbuurt biedt actieve bewoners de gelegenheid om in en voor hun buurt van alles te doen.
Zo wordt de originele maquette die in 1994 op de BouwRAI te zien was door een team van vrijwilligers gerestaureerd in samenwerking met BataviaLand Lelystad, Erfgoedhuis Almere en Windesheim. Er is ook ruimte voor andere soorten creativiteit; fotograferen als hobby in deze fotogenieke buurt bijvoorbeeld werd belicht door de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. De Regenboogbuurt haakt in samenwerking met de afdeling Archeologie en Monumenten van de gemeente Almere aan bij de landelijke Open Monumentendagen met o.a. rondwandelingen onder leiding van lokale gidsen en kinderactiviteiten. Vrijwilligers organiseren eigen informatieavonden, aanvullend op die van de gemeente, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd.