Nieuwjaarsbijeenkomst Regenboogbuurt

Op 23 januari 2020 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de Regenboogbuurt plaats in het wijkkantoor. Deze was gezamenlijk georganiseerd door Wijkteam Buiten Midden, Stichting Regenboogbuurt, Buurtpreventie Regenboogbuurt/Whatsapp Groepen Regenboogbuurt en Repair Café Regenboogbuurt, en was bedoeld voor alle bewoners van de Regenboogbuurt.
Het informele karakter van de bijeenkomst gaf iedereen de kans om de mensen achter deze organisaties én uw buurtgenoten (beter) te leren kennen. De gezamenlijke organisaties boden alle gasten een bescheiden hapje en drankje aan. Het was een gezellige ontmoeting.

Tijdens de avond werden de winnaars bekend gemaakt van de verlichtingswedstrijd Regenboogbuurt in het Licht 2019. In de categorie mooiste (kerst)verlichting heeft gewonnen:

De jury heeft besloten om een bijzondere prijs uit te reiken aan de bewoners van een huis op het Mintplantsoen, die behalve prachtige verlichting in hun eigen voortuin, ook een complete kerststal op het plantsoen hadden neergezet.

Uiteraard mag niet onvermeld blijven Mintplantsoen 30, waar in de kerstperiode wederom tweemaal per avond (stipt om 19.00 en 20.00) een compleet licht-, muziek- én sneeuwspektakel te bewonderen was: Rainbow Lights Holland. Héél bijzonder!

Bezoek in de volgende kerstperiode dus zeker dit bijzondere ‘Kerst’plantsoen in de Regenboogbuurt.

Hartelijk dank als u er was en graag tot gauw!
Namens de gezamenlijke organisaties Regenboogbuurt

Bewonersavond Vele Kleuren Groen voor fase 2

Op 10 december 2019 organiseerde Stichting Regenboogbuurt de tweede informatieavond, door buurtbewoners voor buurtbewoners, in het kader van het groot onderhoud dat tussen 2018 en 2022 door de gemeente wordt uitgevoerd. Dit keer is de avond bedoeld voor fase 2. Het programma, met de naam Vele Kleuren Groen, is een aanvulling op de inloopavonden van de gemeente.

De uitnodiging hiervoor werd in de straten die horen bij fase 2 van het groot onderhoud door een aantal bewoners uit de Regenboogbuurt huis aan huis verspreid en geplaatst in de facebookgroep Stichting Regenboogbuurt

De avond, met als hoofdgasten René van der Velde, samen met Alle Hosper indertijd landschapsarchitect van de Regenboogbuurt, en zijn collega Huub Rovers, boomdeskundige, was goed bezocht en leverde voor iedereen veel informatie op.

Op 12 juli 2018 organiseerde Stichting Regenboogbuurt al eenzelfde avond voor fase 1, en is voornemens om ook voor fase 3 en 4 zo’n avond te organiseren.

Klik hier voor voorzijde van de flyer.

Klik hier voor achterzijde van de flyer.

Regenboogbuurt in het Licht 2019 start

Direct na Sinterklaas op 5 december is het startschot gegeven voor de tweede editie van de verlichtingswedstrijd in onze Regenboogbuurt: Regenboogbuurt in het Licht 2019.

Wie heeft de mooiste (kerst)verlichting?
Wie heeft de beste (anti-inbraak)verlichting?

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Buurtpreventie en Stichting Regenboogbuurt samen. Iedereen is welkom om mee te doen!

Klik hier voor de voorzijde van de flyer met alle info.
Klik hier voor de achterzijde van de flyer met alle info.
Meer informatie staat ook in de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/regenboogbuurtalmere/

De uiterste aanmelddatum onder vermelding van naam en adres is 6 januari 2020.

De winnaars in beide categorieën worden bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 23 januari 2020 19.00 – 21.00 in het wijkkantoor.

Stichting Regenboogbuurt pleit voor hergebruik speelobjecten Aldo van Eyck

De minimalistische speeltoestellen van architect Aldo van Eyck zijn bij generaties bekend. De aluminium klim- en duikelrekken zijn er in verschillende vormen, waarvan de iglo wellicht de bekendste is.“Ook in onze buurt staan meerdere speeltoestellen naar het originele ontwerp van Aldo van Eyck en daar moeten we zuinig op zijn”, vindt Stichting Regenboogbuurt.

Aldo van Eyck heeft in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 honderden speelplaatsen ontworpen, met name in Amsterdam. Zijn ontwerpen bestaan uit simpele constructies en materialen, bedoeld om de verbeelding te prikkelen. Van aluminium klim- en tuimelrekken, tot betonnen zandbakken en ronde stapstenen. Deze speelobjecten verdwijnen echter steeds meer uit het straatbeeld, om plaats te maken voor modernere, andersoortige speeltoestellen.

Kunstobjecten

“Wij zouden deze speeltoestellen graag voor onze buurt behouden”, aldus het bestuur van Stichting Regenboogbuurt. “In Amsterdam worden de ontwerpen van Van Eyck steeds meer op waarde geschat en daar wordt zelfs gesproken van kunstobjecten in plaats van speeltoestellen.” Zo startte het Van Eesterenmuseum in Amsterdam vorig jaar een succesvolle crowdfunding om een groot klimrek van Aldo van Eyck te redden. Er werd gul gedoneerd en het speeltoestel heeft inmiddels een plek gekregen in de beeldentuin bij het Van Eesterenpaviljoen aan de Sloterplas. Daar werd op de honderdste geboortedag van Aldo van Eyk op 16 maart 2018 ook een tentoonstelling geopend over zijn speelplaatsen. Ook in de tuin van het Rijksmuseum vind je speeltoestellen van Van Eyck en de bekende iglo werd dit jaar zelfs gebruikt als logo voor de Open Monumentendag Amsterdam, waarbij eveneens veel aandacht was voor zijn speelplaatsen. De toestellen worden behalve bewonderd vooral ook gewoon gebruikt. Ze zijn zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor alle leeftijden.

 

Twee klimtrechters bij het Rijksmuseum

 Speeltuin
“Met al deze bijzondere speelobjecten uit onze buurt verzameld zou de Regenboogbuurt ook een heuse beeldentuin als extra speeltuin kunnen hebben”, stelt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt. “Met verschillende klim- en duikelrekken en betonnen stapstenen die al in de wijk aanwezig zijn. Dat zou mooi passen binnen één van de kernopgaven voor het groot onderhoud van de Regenboogbuurt, namelijk: circulaire economie. Door deze opgave wordt door het bouwteam in principe niets weggegooid en dat is in dit geval extra fijn.” Stichting Regenboogbuurt gaat met verschillende partijen in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken.

Tentoonstelling maquette Regenboogbuurt in Batavialand groot succes

Al vóór de bouw had de Regenboogbuurt een eigen boek (Stedebouw en Kleur door Marc A. Visser en Margriet Pflug, februari 1995). Nu, 21 jaar na de oplevering van de Rode Donders in 1998, kreeg de Regenboogbuurt voor het eerst sinds haar voltooiing aandacht in een museum.

In het eerste weekend van november was de originele kleurrijke werkmaquette van de Regenboogbuurt in Batavialand in Lelystad te bewonderen. Het is het grootste schaalmodel dat Batavialand in bezit heeft. Bij het nameten bleek hij zelfs nog groter dan eerder gedacht; maar liefst 5,5 bij 5,5 meter.

De maquette stond in 1994 op de BouwRAI, daarna in het gemeentehuis van Almere, en vervolgens heeft hij na veel omzwervingen en avonturen Batavialand bereikt. Op initiatief van Stichting Regenboogbuurt is hij in de afgelopen anderhalf jaar door een team van vijf vrijwilligers gerestaureerd. Dit team was aanwezig tijdens het hele tentoonstellingsweekend. Daardoor konden bezoekers vragen stellen over de maquette toen en nu, en over het bijzondere karakter van de Regenboogbuurt. Ook waren filmpjes te zien die het restauratieproces toonden.

Heel veel (oud)Regenboogbuurtbewoners en andere geinteresseerden, zelfs Belgen, Fransen en Duitsers hebben de maquette bewonderd en de verhalen erachter gehoord. Er kwamen maar liefst een kleine tweehonderd bezoekers in drie dagen tijd.

Klik hier voor het overzichtsfilmpje dat Paul Frankvoort van de restauratie maakte.

Klik hier voor het filmpje dat Jan Frans de Hartog van de eindfase van de restauratie maakte.

De Regenboogbuurt, kleurrijk erfgoed van Almere

 

 

 

 

 

Anderhalf jaar geleden is op initiatief van Stichting Regenboogbuurt met een team van 5 vrijwilligers uit Almere Buiten gestart met de restauratie van de originele maquette – uit 1994 – van de Regenboogbuurt in Almere. Inmiddels is deze enorme klus voltooid. De maquette wordt in volle glorie getoond, volgens planning precies in 2019, het jaar waarin de Regenboogbuurt 21 jaar bestaat. Iedereen is welkom om hem te komen bewonderen in Batavialand Lelystad in het weekend van 1, 2 en 3 november.

De Regenboogbuurt is ontworpen op basis van het thema: kleur. Daardoor is een bijzonder samenspel ontstaan tussen de kleuren op bebouwing en beplanting: een bewoond Arboretum.

De buurt is het grootste eerbetoon ter wereld aan het werk van Bruno Taut. Op 9 september 1919, dit jaar dus precies 100 jaar geleden, stelde deze revolutionaire Duitse architect een Manifest voor Kleurrijk Bouwen op. Hij koos bewust eenvoudige bouwmaterialen en gebruikte kleur als essentieel architectonisch element. Taut is weliswaar niet zo bekend bij het grote publiek, maar onder andere zijn Hufeisensiedlung en Onkel Toms Hütte in Berlijn, die de voornaamste inspiratie vormden voor de Regenboogbuurt, zijn inmiddels UNESCO Werelderfgoed.

De grote maquette van de Regenboogbuurt heeft een bijzondere rol gespeeld bij de kleurontwikkeling van de buurt. Van elk gebouw werd een gedetailleerd model in kleur gemaakt. Aan de hand van discussies tussen kleuradviseurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten vond de afstemming van de kleuren plaats. Hij laat zien hoe zorgvuldig deze buurt is ontwikkeld. Nergens in Nederland is zoveel aandacht aan de kleurstelling van een woonbuurt besteed.

De maquette heeft eerst op de BouwRAI 1994 en aansluitend in het gemeentehuis van Almere gestaan. Daar hebben vele aspirant-kopers hun toekomstige huis voor het eerst gezien. Sinds enige tijd ligt hij opgeslagen in het depot van BataviaLand Lelystad. Het is de grootste maquette die daar wordt bewaard. Heel bijzonder is ook dat de maquette geen eindsituatie laat zien; het is een zgn. werkmaquette.

De restauratie is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met BataviaLand Lelystad en Erfgoedhuis Almere, en door een bijdrage van de RABO Clubkas Actie 2018 en de gemeente Almere. De oorspronkelijke maker en de conservator Museaal Depot van Batavialand zijn als adviseurs bij de restauratie betrokken. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook zo’n 25 jaar geleden gebruikt zijn, is de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Voor het bijplanten van honderden boompjes die in de loop der tijd verloren zijn gegaan, is elektradraad gebruikt van dezelfde rollen als in 1994. De Rode Donders, ooit op mysterieuze wijze verdwenen, zijn herbouwd en weer te bewonderen.

Tijdens 1, 2 en 3 november, wanneer de maquette te zien is in BataviaLand, is steeds een deel van het restauratieteam aanwezig om vragen te beantwoorden en verhalen te vertellen over de restauratie van de maquette en de bijzonderheid van de Regenboogbuurt. Dus grijp deze unieke kans!

Extra bijzonder: alle huizen in de Regenboogbuurt (die stuk voor stuk op de maquette te zien zijn!) hebben inmiddels een gratis entreeticket voor 1 persoon voor dit bijzondere weekend in de bus gekregen. Dit is ter beschikking gesteld door Batavialand en door de maquettevrijwilligers huis aan huis in de buurt verspreid. Met dit vrijkaartje kun je héél Batavialand bezoeken: het museum met daarin de maquette, maar ook de Bataviawerf.

Uiteraard is ook de museumkaart geldig.

Klik hier voor meer informatie over deze tijdelijke tentoonstelling op de site van Batavialand.

Klik hier voor de openingstijden van Batavialand.

Fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2019 resultaat

De uitdaging was om een foto te maken waarop de kenmerkende vorm van de Rode Donders, geinspireerd op een graansilo, op zijn mooist herkenbaar is. De inzendtermijn van de wedstrijd sloot op 30 september.

Volgens de jury lijkt de foto van Maca van Gasteren het meest op de Donders en is qua foto foto technisch gezien het meest interessant; er gebeurt iets op de foto.
Zij mocht een prachtige vergroting in ontvangst nemen, beschikbaar gesteld door ISO FOTO. Hartelijk dank ISO FOTO, en Maca: gefeliciteerd!

Bruno Taut: De Fantasie Voorbij

Na het succes van de tentoonstelling over Antonio Gaudí, die van 2 oktober 2018 tot 31 maart 2019 in Museum Het Schip te zien was, starten dit najaar de activiteiten in de aanloop naar de tentoonstelling over Bruno Taut. Op de Uitmarkt in Amsterdam is daarom een nieuwe flyer gelanceerd.

Begin 2020 opent in Museum Het Schip de tentoonstelling Bruno Taut: De fantasie voorbij. Architect tussen Bauhaus en de Amsterdamse School (werktitel). In deze tentoonstelling maakt u kennis met de wondere wereld van de utopist, architect, kunstenaar en stedenbouwkundige Bruno Taut (1880 – 1938). Bruno Taut is een sleutelfiguur van de Duitse avant-garde en is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de internationale architectuur en volkshuisvesting. Met deze tentoonstelling vestigt Museum Het Schip aandacht op het bijzondere werk en leven van Bruno Taut, wiens fantasierijke ideeën en uitgevoerde projecten van grote invloed zijn op architecten en kunstenaars in binnen- en buitenland. Met internationale bruiklenen wordt een overzicht gegeven van het werk en leven van Bruno Taut. Dit is nooit eerder op deze schaal in Nederland te zien geweest.

Er wordt ingegaan op zijn baanbrekende ontwerpen, zijn grote rol als vernieuwer, zijn artistieke inspiratiebronnen en zijn bijzondere band met Nederland. Bruno Taut was een centrale figuur in de Nederlands-Duitse uitwisseling tijdens het begin van de twintigste eeuw. Hij werd uitgenodigd voor lezingen en exposities, volgde de Nederlandse architectuurontwikkelingen op de voet en werd meerdere malen gepubliceerd in Wendingen, hèt tijdschrift van de Amsterdamse School.
In zijn opvattingen was Taut ondogmatisch; zo bewonderde hij de rationele en strakke vormentaal van Het Nieuwe Bouwen, zoals de Van Nelle fabriek in Rotterdam, maar ook het expressieve karakter van de Amsterdamse School. Hij had grote bewondering voor Michel de Klerk, architect van Het Schip.

De bewondering voor Taut is nog altijd groot en overschrijdt de Duitse grenzen. Zo zijn vier arbeiderswijken in Berlijn in 2008 benoemd tot UNESCO-werelderfgoed. De grootste hommage aan Bruno Taut bevindt zich in Nederland, in Almere-Buiten. De Regenboogbuurt (1998) is met de felle kleuren geïnspireerd op de kleurrijke arbeiderswijken van Bruno Taut in Berlijn en Maagdenburg. Deze wijk zal een bijzondere plek innemen in de tentoonstelling en themaprogrammering.

Naast de tentoonstelling wordt een uitgebreid activiteitenprogramma samengesteld, met onder andere een bustocht naar de Regenboogbuurt en een lezingenprogramma. Voor kinderen zijn op maat gemaakte Taut-workshops en rondleidingen te volgen.

Klik hier voor de flyer NL en Klik hier voor de flyer ENG

Klik hier voor actuele informatie over activiteiten rond Bruno Taut in Het Schip.
Deze starten vanaf oktober 2019.

Fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2019 start

Thema: SILO. Doe jij ook mee?

Bij het ontwerp van de Rode Donders in de Regenboogbuurt – iconen van Almere – heeft architect Liesbeth van der Pol zich laten inspireren door graansilo’s: stoere gebouwen met een industriële functie, soms van beton meestal van staal. Ze steken hoog boven het landschap uit. Als je er één hebt gezien, ga je ze herkennen en zie je er al snel meer. Ze staan bijvoorbeeld in Noord-Amerika, maar ook dichterbij in de Franse Loire-streek. Wij zijn benieuwd: waar nog meer?

Ga je op reis en zie je een graansilo waarin je de vorm van de Rode Donders herkent? Maak een foto ervan en plaats hem in een reactie op de post van deze fotowedstrijd op www.facebook.com/Regenboogbuurtinbeeld
Vergeet vooral niet te vermelden waar de foto is genomen. Foto’s van eerdere reizen cq vakanties zijn ook welkom.

De maker van de foto waarop de kenmerkende vorm van de silo op z’n mooist herkenbaar is wordt beloond met een uitvergroting op 30 x 45 formaat van zijn of haar foto, beschikbaar gesteld door ISO FOTO te Almere Buiten.

Fijne vakantie allemaal en veel succes!
Sluitingsdatum van de wedstrijd: 30 september 2019

Regenboogbuurt bij Kris Kras in Almere Buiten

Op zaterdag 11 mei 2019 vond het evenement Kris Kras in Almere Buiten plaats. Fietsend van de ene stempelpost naar de andere was er voor de deelnemers overal iets te beleven. Het was prachtig (fiets)weer, Stichting Regenboogbuurt heeft bijna 150 gezellige mensen ontvangen, Yakult mogen uitdelen en veel mooie verhalen verteld.

Motto was: kies een kleur en krijg een verhaal. Als je niet kunt kiezen, komt het verhaal van de deuren met vele kleuren! Favoriete kleuren vandaag waren rood blauw groen roze en geel. Zou dat komen door de omgeving (onder de sierkersen bij het project van LEVS architecten aan de Terracottastraat) of ook door de kleuren van de drie verschillende smaken Yakult?

Klik hier voor de flyer met alle deelnemers aan Kris Kras in Almere Buiten.