De Van Rossems bezoeken de Regenboogbuurt

Maarten, Vincent en Sis van Rossem brachten in de warme zomer van 2018 een bezoek aan Almere. Daarbij bezochten zij ook de Regenboogbuurt, als enige van de BouwRAIgebieden.

Opvallende uitspraken:

Vincent: ‘Kleur is een goedkoop middel om variatie aan te brengen.’ en: ‘Massawoningbouw leuk gemaakt.’
Sis: ‘Als iedereen het naar eigen believen gaat schilderen, wordt het één grote klerezooi.’
Maarten vat samen, na 2 dagen Almere: ‘Eigenlijk is heel Almere een monument.’

Klik hier voor hele aflevering van De Van Rossems in Almere

 

Klik hier voor het gedeelte De Van Rossems in de Regenboogbuurt

Regenboogbuurt in het Licht 2018 start

Direct na Sinterklaas op 5 december is het startschot gegeven voor de allereerste verlichtingswedstrijd ooit in onze Regenboogbuurt: Regenboogbuurt in het Licht 2018.

Wie heeft de mooiste (kerst)verlichting?
Wie heeft de beste (anti-inbraak)verlichting?

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Buurtpreventie en Stichting Regenboogbuurt samen. Iedereen is welkom om mee te doen. De uiterste aanmelddatum onder vermelding van naam en adres is 6 januari 2019. Meer informatie is door vrijwilligers huis aan huis verspreid en geplaatst in de facebookgroep https://www.facebook.com/StichtingRegenboogbuurt

De winnaars in beide categorieën worden bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari 2019 19.00 – 21.00 in het wijkkantoor.

Klik hier voor de flyer voorkant.
Klik hier voor de flyer achterkant.

Luchtfotoboekje Regenboogbuurt

Er is een mooi fotoboekje op A4 formaat uitgekomen met luchtfotos van de Regenboogbuurt. Dit boekje is tijdens het bewonersplatform Almere Buiten op 6 november gepresenteerd. Buurtgenoot en oud-bestuurslid van Stichting Regenboogbuurt Cor Grootveld nam uit handen van wethouder Hilde van Garderen het eerste exemplaar in ontvangst.
Founding father van de Regenboogbuurt, Hans Laumanns, heeft bijgedragen aan de tot stand koming ervan, en wethouder Maaike Veeningen schreef het voorwoord.

Dankzij een samenwerking met de gemeente kan Stichting Regenboogbuurt dit boekje gratis aan bewoners aanbieden. Wilt u zo’n boekje ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw naam en adresgegevens naar info@regenboogbuurt.nl. Eén per adres, zolang de (grote, maar niet onbeperkte) voorraad strekt.

Rabobank Clubkas Campagne 2018 resultaat

De Rabobank heeft € 50.000 verdeeld onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank hebben bepaald welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag. Stichting Regenboogbuurt heeft een mooi bedrag gekregen! Hierbij willen we iedereen bedanken die ook op ons gestemd heeft. We gaan dit besteden aan de restauratie van de originele maquette van de Regenboogbuurt uit 1994.
Donders!
De 3 Donders zijn in de loop der tijd van de maquette af geraakt. Dankzij de informatie van de architect van deze bijzondere gebouwen, Liesbeth van der Pol, kan het maqueteam nieuwe Donders bouwen op elke gewenste grootte. Klein beginnen dan maar, schaal 1:200.

Rabobank Clubkas Campagne 2018 start

De Rabobank verdeelt € 50.000 onder verenigingen en stichtingen in Almere! Het mooie is dat niet de Rabobank, maar de 15.000 leden van de Rabobank bepalen welke verenigingen en stichtingen vanuit de Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.

Ook Stichting Regenboogbuurt doet mee!
Het ontwerp van de Regenboogbuurt is onderdeel geweest van de BouwRAI 1994. De originele maquette die daar is tentoongesteld, en later in het stadhuis van Almere te zien was, wordt door vrijwilligers gerestaureerd. De oorspronkelijke maker en de huidige conservator van BataviaLand Lelystad zijn als adviseurs bij de restauratie betrokken. De maquette wordt gerestaureerd in het Erfgoedhuis Almere. Met dezelfde bescheiden maquettematerialen en -technieken die ook toen gebruikt zijn, wordt de maquette stukje voor stukje teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Waar complete huizenblokken verloren zijn gegaan kunnen in overleg nieuwe technieken worden toegepast (3D printen?). De boompjes in alle maten en verschillende kleuren worden weer in ere hersteld en waar nodig bijgeplant. De maquette bestaat uit 27 delen van verschillend formaat met een totale oppervlakte van 560 x 470 cm. Hij illustreert hoe zorgvuldig de kleuren van de Regenboogbuurt tot stand zijn gekomen. Doel is om hem weer tentoon te stellen. Museum Het Schip Amsterdam en Erfgoedhuis Almere hebben belangstelling om delen ervan tentoon te stellen. Het geheel past alleen in een grote ruimte. BataviaLand Lelystad, of KAF misschien?

Deze samenwerking tussen Stichting Regenboogbuurt, Erfgoedhuis Almere, BataviaLand Lelystad én enthousiaste vrijwilligers is uw steun zeker waard

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen, en brengen via een stemsite hun stem uit op de verenigingen, stichtingen en/of maatschappelijke organisaties die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde organisatie mogen worden uitgebracht. Let op: alleen leden van Rabobank Almere mogen dus stemmen, en u kunt alleen stemmen van dinsdag 2 oktober tot en met maandag 15 oktober 2018.

Wat kunt u doen om ons te steunen als u zelf geen lid bent van de Rabobank? U kunt in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank Almere en vragen of zij op Stichting Regenboogbuurt willen stemmen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stem of steun!

Stichting Regenboogbuurt wil bezoekers- en informatiecentrum

De Stichting Regenboogbuurt in Almere wil een Regenboogbuurt Huis realiseren. Dit moet een bezoekerscentrum worden voor bewoners van Almere en toeristen, maar ook voor architecten en ontwerpers uit binnen- en buitenland die werken met kleur in architectuur en landschapsinrichting.

De stichting wil onder meer een tentoonstellingsruimte inrichten en een plek voor lezingen en workshops realiseren. Doel is het verzamelen en delen van informatie en hierdoor de Regenboogbuurt zichtbaarder maken.
Uiteraard wil de stichting een locatie in de Regenboogbuurt. Die locatie zou sowieso op een mooie zichtlocatie moeten liggen en gelijkvloers zijn, zodat ook mensen met een beperking er makkelijk toegang hebben. Om deze locatie te realiseren is de stichting nog op zoek naar fondsen.

Kleur essentieel
De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Kleur is hier een essentieel deel van het ontwerp en tot in detail geregisseerd. Daardoor is een uniek samenspel ontstaan tussen de kleuren op de huizen en op de beplanting in de openbare ruimte. Dat is op deze schaal nergens ter wereld gedaan.
Het is een wijk die nationaal en internationaal grote aandacht heeft gekregen en nog steeds krijgt, die door deskundigen, waaronder het Cuypersgenootschap, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Stichting Kleur&Visie beschouwd wordt als jong cultureel erfgoed van Almere, en die door de enorme verscheidenheid aan op kleur geselecteerde beplanting als Bewoond Arboretum kan worden bestempeld.

Jong Cultureel erfgoed
Het beoogde Regenboogbuurt Huis draagt volgens de stichting bij aan het verzamelen, beschikbaar stellen en delen van gegevens met betrekking tot het unieke ontwerp van de Regenboogbuurt. Daarnaast geeft het bewoners en specialisten een platform om in gesprek te gaan, voorlichting te geven en culturele activiteiten te ontplooien. Hierdoor zal de Regenboogbuurt als jong cultureel erfgoed haar plekje verdienen. En juist die extra informatie zal ervoor zorgen dat bewoners en bezoekers de buurt nog beter kunnen beleven, begrijpen en waarderen.

Historie
De Regenboogbuurt in Almere Buiten is tussen 1994 en 1998 op initiatief van de gemeente Almere ontwikkeld als themawijk met kleur als voornaamste architectonische element. Een kleurenplan is gemaakt door beeldend kunstenaar en kleuradviseur Floor van Dusseldorp. Hij heeft zich laten inspireren door het revolutionaire werk van architect Bruno Taut uit de jaren 20 van de vorige eeuw in Berlijn. De 2078 woningen zijn deels in bezit van de woningcorporaties Ymere, De Alliantie en Goede Stede en AEGON B.V.

Volwassen
Volgend jaar viert de Regenboogbuurt haar 21 jarig bestaan. De buurt is dan volwassen. In september 2019 wordt de buurt ook belicht in een tentoonstelling over Bruno Taut in Museum Het Schip Amsterdam. In voorbereiding daarop wordt de originele maquette van de Regenboogbuurt, die in 1994 op de BouwRAI stond, door vrijwilligers gerestaureerd.

Bron: http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2165-wonen/nieuws/1475419-stichting-regenboogbuurt-wil-bezoekers-en-informatiecentrum

Open Monumentendagen 2018 resultaat

Ruim 100 (!) mensen hebben in het weekend van 8 en 9 september tijdens de Open Monumentendagen ons pop-up museum en onze activiteiten in de Regenboogbuurt bezocht. Mensen uit de buurt, uit Almere, maar ook van (ver) daarbuiten. Er zijn mooie verhalen verteld en veel ervaringen met elkaar gedeeld. Alle locaties en activiteiten in Almere samen ontvingen ruim 3000 mensen. Het was al met al een geweldig evenement! Dit alles was alleen mogelijk dankzij de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Mede namens de gemeente Almere bedankt het bestuur van Stichting Regenboogbuurt iedereen heel hartelijk voor jullie enorme inzet!

Stichting Regenboogbuurt bedankt ook haar samenwerkingspartners BataviaLand Lelystad, Erfgoedhuis Almere, Deen Regenboogbuurt, Scootmobiel Club Almere, Philadelphia Wonen Borneostraat, KleurInCultuur en Emile voor het meebrengen van zijn door hemzelf (!) gemaakte draaiorgel ‘De Tierelier’. Heel hartelijk dank voor de fijne samenwerking!

Buurtgenoten Richard Vierbergen en Regina van Oorschot maakten samen een impressie.  Klik hier voor de filmopname.

Open Monumentendagen 2018

De gemeente Almere doet dit jaar voor de tweede keer op volle kracht mee aan de landelijke Open Monumentendagen. Er zijn 16 locaties en 7 activiteiten, verspreid over heel Almere. Stichting Regenboogbuurt verzorgt samen met een leuk team van vrijwilligers een gevarieerd programma op 8 en 9 september. Er is een pop-up museum over de Regenboogbuurt met o.a. maquetterestaurateurs aan het werk, je kunt rondwandelen door de buurt op eigen gelegenheid langs bordjes met QR codes maar er zijn ook rondleidingen door de buurt o.l.v. een lokale gids, en op het schoolplein zijn er in samenwerking met Stichting KleurInCultuur kinderactiviteiten in het teken van kleur en architectuur! Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Klik hier voor de flyer van de Open Monumentendagen 2018.

Klik hier voor de flyer van de kinderactiviteiten op het schoolplein.

Lancering flyer Taut tijdens Uitmarkt Amsterdam 2018

Uiteraard schonk Museum Het Schip tijdens de Uitmarkt Amsterdam 2018 veel aandacht aan de tentoonstelling over Antonio Gaudí, die van 2 oktober 2018 tot 31 maart 2019 in Museum Het Schip te zien was.
Maar ook de geplande tentoonstelling over de Duitse architect/stedebouwkundige Bruno Taut mocht op veel belangstelling rekenen.

De samenwerking tussen Museum Het Schip en Stichting Regenboogbuurt Almere is inmiddels in een intentieverklaring vastgelegd. Het vooronderzoek naar leven en werk van Bruno Taut, dat sinds april 2017 loopt, levert veel interessante informatie op.

Wie zijn voetsporen wil volgen, reist behalve naar Berlijn en Maagdenburg ook naar Rusland, Japan en Turkije. Taut bezocht Nederland meerdere keren en maakte behalve met de Amsterdamse School ook kennis met De Stijl. Hij schreef boeken waarin hij zijn idealen over bouwen, leven en wonen uiteen zette, en was behalve architect ook schilder. Hij maakte in 1933 in Japan onder andere dit prachtige aquarel.

Klik hier voor de flyer.

Bron: https://www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/verwacht-bruno-taut

 

 

welstandsnota 2018 aangenomen

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad de welstandsnota 2018 aangenomen.

Door middel van een amendement op de conceptnota heeft zij de voorgestelde Regeling Kleurbehoud Regenboogbuurt als onderdeel van de nota afgewezen.
De meeste politieke partijen waren niet tevreden met de manier waarop bescherming van deze bijzondere buurt volgens die Regeling zou worden vormgegeven.
Ook waren er vragen over de volledigheid en juistheid van de database.

De wethouder heeft tijdens de bespreking van de welstandsnota tijdens de politieke markt in dit kader een aantal toezeggingen gedaan.

Klik hier voor de aangenomen welstandsnota.