Regenboogbuurt wordt Buitengewone Buiten Buurt

Op 17 januari 2017, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting voor bewoners van Almere Buiten, heeft de gemeente de Regenboogbuurt tot Buitengewone Buiten Buurt benoemd.
Alle tijdens de bijeenkomst aanwezige bewoners mochten samen het podium betreden om de oorkonde in ontvangst te nemen.
Er wordt nog gezocht naar een goede plek om hem op te hangen. 

Raadsvoorstel aangenomen

Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen dat het oorspronkelijke karakter van de Regenboogbuurt beter moet beschermen.
Als middel is gekozen voor het aanpassen van de welstandsnota.

Doel van het raadsvoorstel is om de woningeigenaren in de Regenboogbuurt te enthousiasmeren en stimuleren om de oorspronkelijke kleuren te hanteren.
Onderdeel van het raadsbesluit is dan ook het beschrijven en fotograferen van de 27 projecten, architectuur, vormgeving, detaillering, materiaal en kleuren per project en dit vastleggen in een publiek toegankelijke database. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld.

Klik hier voor de resultaten van de enquete onder particuliere eigenaren.

Klik hier voor het advies van de welstandscommissie.

Klik hier voor het aangenomen raadsvoorstel.

Klik hier voor de filmopname.

 

Motiemarkt 2015

Op 5 november 2015, tijdens de allereerste motiemarkt in Almere ooit, heeft een groep bewoners de Regenboogbuurt onder de aandacht van het gemeentebestuur van Almere gebracht. En met succes!  

Manifest en Petitie gemaakt

Het Manifest tot Behoud en Bescherming van de Regenboogbuurt werd in korte tijd door ruim 100 bewoners, deskundigen en organisaties onderschreven. Een Petitie volgde, met een verkorte tekst van het Manifest. Deze werd in korte tijd ruim 200 maal ondertekend. De tekst blijft actueel, en inmiddels zijn er ruim 500 steunbetuigingen. Wilt u ook het Manifest onderschrijven? Hartelijk dank voor uw steun!