Winnende foto’s fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september maakte wethouder Tjeerd Herrema de 10 winnende fotos bekend van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. Met 27 deelnemers en 95 fotos was dit best spannend. Gefeliciteerd allemaal!


De winnende foto van Bert de Ronde; De Rode Donders.


Foto nr. 2 van Jan Wiefferink; Mahoniestraat.  


Foto nr. 3 van Emke Kooistra; Terracottastraat.
 


Foto nr. 4 van Mascha Remmelts-Langevoort; Terracottastraat.  


Foto nr. 5 van Hans Jan Dürr; Terracottastraat.


Foto nr. 6  van Niels Baars; Siennastraat.  


Foto nr. 7 van Maria van Daalen; geen sneeuwpret, maar lentepret in de Sepiastraat.


Foto nr. 8 van Bert de Ronde; Pastelstraat.
 


Foto nr. 9 van Eloy Millennia Gotjé; Chamoisstraat.
 


Foto nr. 10 van Eloy Millennia Gotjé; Smaragdhof.

Open Monumentendagen 2017

De gemeente Almere doet dit jaar voor het eerst op volle kracht mee aan de landelijke Open Monumentendagen. Er zijn 15 lokaties, verspreid over heel Almere. Stichting Regenboogbuurt coordineert de activiteiten in de Regenboogbuurt. Er zijn rondwandelingen olv lokale gidsen, open gebouwen, een verrassingshuis en kinderspelen. Bovendien worden op zaterdag 9 september om 16.00 in het wijkkantoor de 10 winnende fotos bekendgemaakt van de fotowedstrijd Regenboogbuurt in Beeld 2017. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Klik hier voor de flyer.

 

Zomerbazaar Regenboogbuurt 2017

Kennis hebben is leuk, kennis delen is leuker!

Tijdens de Zomerbazaar Regenboogbuurt op 24 juni in het Hennahof stelt Stichting Regenboogbuurt haar KennisCentrum voor aan buurtgenoten en belangstellenden. We hebben veel informatie verzameld over bebouwing en beplanting, die we met onze bestuursleden zullen presenteren.
Er zijn ook deskundigen aanwezig die samen ongeveer alles kunnen vertellen over onderhoud aan de buitenkant van uw huis: verf op hout (Sikkens), verf op baksteen en pleisterwerk (Keim) en kunststof geveldelen in alle kleuren van de regenboog en meer (Hepro). Ze komen niet om hun eigen merk te verkopen maar om hun gespecialiseerde kennis te delen.
Heeft u vragen, of beschikt u over informatie over uw huis of over de Regenboogbuurt die u met anderen wilt delen?   Laat het ons weten!

Stichting maakt BuurtenBand met Berlijn

Op 1 april 2017 hebben vertegenwoordigers van Stichting Regenboogbuurt een bezoek gebracht aan de zusterbuurten van en inspiratiebronnen voor de Regenboogbuurt in Berlijn. Er was overdag een rondleiding door beide buurten, en in de avond een presentatie over de Regenboogbuurt voor een gezelschap van buurtbewoners en belangstellenden. Er is daarmee een begin van een BuurtenBand gemaakt met de Hufeisensiedlung en de Papageiensiedlung aldaar: Verbunden Durch Farbe.  Doel van het contact is internationale kennisuitwisseling. Immers: in al deze buurten vormt kleur het voornaamste architectonische element en is kleurbehoud een voortdurend punt van aandacht. Hoezeer de buurten vergelijkbaar zijn, wordt uit foto’s al snel duidelijk. Klik hier voor de website van bewonersvereniging Papageiensiedlung in Berlijn.   Papageiensiedlung Berlijn Regenboogbuurt Almere

Onthulling van ons logo

Op 8 maart 2017, tijdens de lezing ‘Kleur in Architectuur’ bij Stichting Polderblik heeft beeldend kunstenaar en kleuradviseur Floor van Dusseldorp het door hem ontworpen logo van Stichting Regenboogbuurt onthuld. We gebruiken het vanaf nu met veel plezier!

Onthulling logo
De onthulling

 

 

 

Regenboogbuurt meest Iconische buurt van Almere

Op 16 februari 2017 werden de resultaten van de inventarisatie Iconen van Almere gepresenteerd.

De ‘Villa voor een Trompettist’ in Noorderplassen won de publieksinventarisatie met 230 stemmen. Gevolgd door de Regenboogbuurt in Almere Buiten met 201 stemmen. Kerkcentrum Goede Rede in Haven werd derde met 145 stemmen.
De Regenboogbuurt scoorde als geheel beter dan alle afzonderlijke projecten uit de Regenboogbuurt in de lijst bij elkaar opgeteld en eindigde als enige woonwijk in de top 3.

Klik hier voor de resultaten van de publieksinventarisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De professionals besloten tot een splitsing in vier categorieën: voorgeschiedenis/pionierstijd, groen/blauw (natuur), rood (bijzondere gebouwen of stedenbouwkundige ensembles) en kunst. In de categorie rood benadrukten zij voor de Regenboogbuurt de integrale ontwikkeling van het kleurenplan samen met de beplanting, en benoemden behalve enkele projecten met aansprekende (bij)namen ‘Rode Donders’, ‘Klein India’ en ‘Tower Houses’, ook de ‘lange gevelwand van Geurts en Schulze’ aan de Spectrumdreef.
Deze wand ligt feitelijk aan de Terracottastraat, loopt door naar de Scharlakenstraat en Siennastraat en is indertijd ontworpen voor woningbouwcorporatie WVA, nu Ymere.

Klik hier voor de resultaten van de professionele inventarisatie.

Gemeente Almere neemt Monumentenverordening aan

Op 9 februari 2017 nam de gemeenteraad van Almere haar eerste Monumentenverordening aan. Vanaf dat moment staat er dus een kist met gereedschap klaar waarmee gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten kunnen worden aangewezen. Het wachten is op het moment waarop de gemeente deze instrumenten voor het eerst zal gebruiken. 

Klik hier voor de verordening.

 

 

Van de voorzitter

De Regenboogbuurt in Almere is een heel bijzondere buurt. Het is de enige woonwijk ter wereld waar kleur zo essentieel, grootschalig, gedetailleerd en geregisseerd is toegepast. Als jong cultureel erfgoed is zij een streven naar behoud en een goede bescherming waard.

In de loop der jaren is gebleken dat de bescherming, die de buurt vanaf de oplevering medio jaren ‘90 heeft gekregen, onvoldoende is. In 2015 en 2016 is in de buurt, met de bewoners en in het gemeentebestuur uitgebreid over kleurbehoud gesproken. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente nu investeert in een kleuren- en materialendatabase en duidelijker regelgeving voor de toekomst.

De gemeente zal door haar beleid bestaande huiseigenaren motiveren en stimuleren om zo dicht mogelijk bij de originele kleuren te blijven en nieuwe eigenaren informeren over hun bijzondere woonomgeving. Bovendien heeft de gemeente de Regenboogbuurt in januari 2017 benoemd tot Buitengewone Buiten Buurt. Aanleiding daarvoor was voornamelijk het streven naar een betere bescherming van de buurt door bewoners. Dat is een mooi begin!

Op 27 januari is Stichting Regenboogbuurt opgericht. Het bestuur bestaat uit bewoners van de Regenboogbuurt. Doel van deze Stichting – zonder winstoogmerk – is om meer aandacht te vragen voor de Regenboogbuurt binnen én buiten Almere, en voor behoud en bescherming van haar bijzondere kleurstellingen, niet alleen op de huizen maar ook bij inrichting en beplanting van de openbare ruimte.

In 2017 schenken we speciale aandacht aan de specifieke beplanting en het straatmeubilair, in het kader van het groot onderhoud van de openbare ruimte dat door de gemeente vanaf 2018 gepland is. Daarnaast monitoren we de voortgang van de database en de ontwikkeling van de regelgeving. We verzamelen informatie die nuttig kan zijn bij het onderhoud van de huizen. Ook bouwen we aan een Regenboogbuurt KennisCentrum waarin gevonden en gekregen informatie voor iedereen toegankelijk is. Daartoe onderhouden we contacten met de gemeente, architecten, leveranciers van speciale materialen en andere deskundigen.

Via deze website en toekomstige activiteiten in de buurt hopen we onze kennis te kunnen vergroten en met u te delen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar historische foto’s, filmpjes, krantenartikelen en foldermateriaal, bijvoorbeeld de eerste verkoopbrochures. Wilt u meedoen, meedenken of iets bijdragen (praktisch of financieel) om het unieke karakter van de Regenboogbuurt te behouden of de buurt in de spotlight te zetten? Laat het ons weten!

Samen kunnen we meer!

Eva van Oene, voorzitter